Era Koleji - Eğitim Modeli
Şubat Ayı Değerimiz
30.01.2023
Şubat Ayı Değerimiz Era Koleji - Blog Detay

Sevgi, insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu; mutluluk ise bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, saadettir. Sevgi ve Mutluluk kavramları birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz iki kavramdır çünkü mutluluk için sevgi gereklidir. Şubat ayı boyunca ERA Kolejleri olarak çeşitli etkinliklerle bu bilince karşı farkındalık oluşturmayı ve bu bilinci pekiştirmeyi amaçlamaktayız.

Mutluluk aramakla bulunacak bir şey değildir, Montaigne’in de dediği gibi “Mutluluk uykuya benzer. Eğer kendiliğinden gelmezse zorla getirilmesi imkânsızdır.” Dolayısıyla mutluluğu insanın inşa etmesi gerekir. Her şey insanın kendisiyle, kendi içinden başlar. Mutluluk da aynı şekilde insanın kendi içinden, kendini sevmesiyle başlayan bir durumdur. İnsan kendini sevmiyorsa mutlu olamaz. İnsan kendini sevmiyorsa başarılı olamaz. İnsan önce kendini sevmelidir ki mutluluğu yakalasın, sonrasında çevresine de mutluluk yaysın, mutluluğu başkalarıyla paylaşsın. Eğer insanda sevgi yoksa, insan sevgi duygusundan yoksunsa mutluluğun kapısını aralaması da zor olacaktır. İçinde sevgi barındıran insanın ise mutluluğu kaçınılmaz olacaktır. Mutlu olabilmek ve mutlu edebilmek için sevgiden başka hiçbir formül yoktur dünya üzerinde.

Mutluluğun kendi içimizde yattığını, bunun da sadece ve sadece sevgi ile dışarıya çıkarılacağını fark edelim. Uzun bir koşunun henüz başındayız. Gelin, hep birlikte içimizdeki sevgi tohumlarını yeşertelim ve mutluluğa el ele vererek ulaşalım.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp