Eğitime doğru bir
başlangıç için

5’li gelişim sistemi ile desteklenerek hayal gücü gelişmiş sosyal bir dünya vatandaşı olan öğrenciler

eğitime doğru bir başlangıç için

Anaokulu

Era Kolejlerinde Anaokulu

48 - 60 ay aralığındaki çocuklar zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini, motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir.

ERA ANAOKULU'NDA eğitim programımız 5 temel başlıkta planlanmıştır.

4x5 İnovatif Eğitim Sistemi ile eğitim ve yaşam felsefelerinden esinlenerek;

  • Çocuk merkezlidir
  • Oyun temellidir
  • Eklektiktir
  • Keşfederek öğrenme önceliklidir
  • Sarmaldır

Çocuk Merkezlidir

ERA Kolejleri mizaç merkezli yaklaşım felsefesine bağlı olarak her bir öğrencinin kendi dünyasının, kendi becerilerinin ve yeteneklerinin olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla eğitim programları tasarlanırken öğrenciyi tanımak ve ona yaklaşımın nasıl olacağına karar vermek adına belirli yollar çizilmektedir. Her bir öğrencinin farklı olduğu bilgisiyle öğrencilerle temas eden eğitimcilerimiz; oyunlarda, materyal seçimlerinde öğrencileri özgür bırakarak onların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamaktadır. 

Oyun Temellidir

Çocuk oyun aracılığı ile öğrenir, kendini ve içinde yaşadığı dünyayı oyunla tanır ve kendini en iyi şekilde oyun sırasında ifade eder. Bir çok beceriyi ve kazanımı oyun sırasında alır ve kendini geliştirir. Dolayısıyla çocuğun dili oyundur. ERA Kolejleri ana okulu programında oyun eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak yer almaktadır. Hazırlanan eğitim programlarında öğrencinin oyun içinde becerilerini geliştirmesi ve kazanımlarını tamamlaması esas alınmaktadır.

Eklektiktir

Dünya üzerinde okul öncesi öğrencilerinin eğitim süreçlerinde kullanılan ve farklı beceri alanlarına hitap eden pek çok eğitim yaklaşımı bulunmaktadır. ERA Kolejleri kendi ana okulu eğitim programlarını hazırlarken 21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmek adına farklı eğitim kuramlarını incelemiş ve bunlardan en verimli olacak şekilde kendi eğitim modelini oluşturmuştur.

ERA Kolejleri eklektik yaklaşımla HIGH - SCOPE, ORFF, MONTESSORİ, PLAY TO LEARN, WALDORF gibi çok bilinen eğitim metod ve yaklaşımlarını sentezleyerek çocuk merkezli bir eğitim süreci yürütmektedir.

Keşfederek Öğrenme Önceliklidir

Bu yaş grubunda yer alan öğrenciler için ezber ve tekrara dayalı bir eğitim yapılanması yerine merak uyandırmak ve keşfetmesini sağlamak temelinde bir eğitim süreci yürütmek hem öğrencinin katılımını sağlamak hem de oyun oynayarak öğrenmesini arttırmak adına daha faydalı olmaktadır. 

ERA Kolejleri ana okulu eğitim programları; öğrencinin çevresinde olanları farketmesini, merak ettiği konulara ilişkin sorular sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini teşvik eder.

Sarmaldır

ERA Kolejleri ana okulu programı çerçevesinde hazırlanan eğitim programları farklı kazanımları farklı etkinliklerle tekrar tekrar ele alarak bu kazanım ve becerilerin gelişmesini ve pekiştirilmesini sağlamaktadır. Böylelikle verilen eğitimin kalıcı olması ve öğrencinin bir üst kurum olan ilkokul süreçlerine geçişlerinde bir kalıcılık sağlanmış olacaktır.

ERA'daki avantajları öğrenmek için formu doldurun. Sizi hemen arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp