Başarılı bir hayata hazırlık için

Başarılı bir hayata hazırlık için
 

5G 5’li Gelişim Sistemi

Günümüz eğitim sisteminde temel gelişim algısı akademik gelişim üzerinde bulunmaktadır. Öğrencilerin akademik gelişimi, eğitim hayatının tüm kademlerindeki gelişimi ile eş değer görülmektedir. Tabii ki bir öğrencinin derslerinde başarılı olması beklenmelidir ama sadece eğitimi, akademik gelişim ile tanımlamak bizce eksik bir tanımlamadır.

Era Kolejleri 5G 5’li gelişim modeli ile akademik başarıyı MEB’in öngördüğü sınav sistemine ek olarak; Zihinsel Gelişim, Psikolojik Gelişim, Fiziksel Gelişim, Sosyal Gelişim ve Akademik Gelişim olmak üzere 5 temel kriterde değerlendirmekte ve eğitim kademelerinin tüm seviyelerinde uygulamaktadır. Böylelikle öğrencilerin bütünsel gelişimleri hedeflenmektedir.

 
 
 

Özellikle Anaokulu ve İlkokul kademelerinde uygulanan ERA MIND STUDIO zihin egzersiz programları ile öğrencilerin görsel, işitsel, duygusal, dikkat – hafıza vb. bilişsel becerileri değerlendirilip raporlandırılarak, üst kademelerdeki öğrencilerimizle de uyguladığımız; çoklu zeka, öğrenme stilleri, benlik tasarımı gibi bir çok envanterimiz ile de onların zihinsel gelişim süreçleri sıkı takip altına alınmaktadır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimlerimiz tarafından hazırlanan programlar ve envanterler ile tüm öğrencilerimizin psikolojik gelişimleri sürekli takip altında tutulmaktadır. Özellikle Mizaç Merkezli Eğitim Yaklaşımımız sayesinde öğrencilerimizin temel psikolojik özellikleri rehber öğretmenlerimiz tarafından tespit edilmektedir. Bu çalışma sayesinde öğrencinin hayatındaki temel arayışını, olaylara bakış açısı ve algı tarzını, doğal imkân ve yeteneklerini, potansiyel tehlike ve risklerini, olaylardan nasıl etkileneceğini önceden farkına varıp gerekli çalışmaların yapılmasına altyapı oluşmaktadır. Rehber Öğretmenlerimiz tüm bu raporlandırmalar ışığında sınıf içi etkinlikler, öğrenci ve aile seminerleri, önleyici rehberlik çalışmaları, workshop etkinlikleri ve bireysel görüşmelerle öğrencilerin psikolojik gelişimlerini desteklemektedirler.

Sağlıklı bir fiziksel gelişimin öğrencinin derslerdeki başarısına katkısının yadsınamaz olduğu açıktır. Öğrencilerin eğitim hayatlarına başladığı anaokulu kademesinden başlayarak onların beslenme alışkanlıklarının, boy – kilo oranlarını takip eden vücut kitle indekslerinin, sağlık geçmişlerinin eğitim sisteminin tüm kademelerinde takip edilmesi önemlidir. Bu doğrultuda beslenmeyi bilen, vücuduna hâkim, sporu hayatının bir parçası olarak gören ve yaşayan öğrenciler yetiştirmek ERA Kolejlerinin gelişim programlarının bir parçasıdır.

21. yüzyılın gerektirdiği beceriler içerisinde sosyal gelişimin fazlaca öneme sahip olduğunu görmekteyiz. Bu bakımda öğrencilerimizin 5’li gelişim sisteminde Sosyal Gelişim önemli bir paya sahiptir. Era Kolejlerinde kulüp faaliyetleri, uyum programları, planlanmış bir çok etkinlik ve faaliyetlerle etkili iletişim kurabilen, özgüveni yüksek, soruna ve engellerine çözüm odaklı yaklaşabilen öğrenciler yetiştirilmektedir.

Era Kolejlerinde Akademik Gelişim Süreçlerinde “öğrenmeyi öğrenen ve ne için öğrendiğinin farkında olan, öğrenmeyi bir amaç değil bir araç olarak kullanabilen öğrenciler yetiştirme anlayışıyla programlar uygulanır. Bu sayede “Başarılı olduğu için mutlu olan çocuklar değil, mutlu olduğu için başarılı çocuklar…” yetiştirilerek 5’li Gelişimin Akademik Süreçleri takip edilir. Öğrencilerin yeni nesil zengin raporlama sistemleri ile 3600 başarıları takip edilir ve etkin danışmanlık sistemleri ile sürekli gözetim altında tutularak ders başarıları geliştirilir.

 
Era Kolejleri Whatsapp