Doğru ve eksiksiz bilgi akışı için

ERA intranet sayesinde;
  • Öğrenci ve okul başarısı gözlemlenir
  • Velilere geri bildirim verilir
  • Öğretim sürecinin verimliliği incelenir
Öğrenci performansına göre özel eğitim sistemi belirlenir
Doğru ve eksiksiz bilgi akışı için
 

ERA Kolejlerinde Ölçme ve Değerlendirme

Ölçemediğimiz bir şeyi değerlendiremeyeceğimizin bilincinde olan ERA Kolejleri için ölçme ve değerlendirme, eğitim sisteminin kalbinde yer almaktadır. Ölçme ve değerlendirme, bize öğrenci durumlarının dünü ve bugünü hakkında çok yoğun bilgiler verir ve bu bilgiler ışığında gelecekte neler yapılabileceğinin yol haritası çizmemize yardımcı olur.

ERA Kolejlerinde ölçme ve değerlendirme, üzerinde önemle durulan ve tüm aşamaları titizlikle planlanan bir yapıdır. Genel Merkez yönetim kademesinde başlayan planlama süreçleri bölüm başkanlarımızın ve zümre başkanlarımızın yoğun değerlendirme toplantıları ile devam etmektedir. Bu planlama ve değerlendirme toplantıları neticesinde hazırlanacak sınav, yayın vb. eğitim materyallerinin temel yapı ve özellikleri belli olur ve artık üretim ve uygulama süreçleri başlar. Tek bir çatı altından başlayarak ERA Kolejleri bünyesinde bulunan tüm kampüslerimize yayılan bu süreç tüm şube yönetim kadrolarımızın, öğretmen kadrolarımızın özenli yaklaşımları ile binlerce öğrencimiz ve velimizin kullanımına sunulmaktadır.

 

Ölçme Değerlendirmenin Amaçları

Öğrenci başarısını gözlemlemek

Öğrenci başarısını gözlemlemek

Okulun başarısını  gözlemlemek

Okulun başarısını gözlemlemek

Velilere geri bildirim verebilmek

Velilere geri bildirim verebilmek

Öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar yapabilmek

Öğretim sürecinin verimliliği hakkında yorumlar yapabilmek

 

Her öğrencinin farklı beklentileri ve ihtiyaçları vardır ve yine her öğrenci farklı bir öğrenme stiline ve performansına sahiptir. ERA Kolejlerinde bu durum büyük bir özenle dikkate alınmaktadır. Era Kolejleri tarafından oluşturulan ERAİNTRANET dijital uygulamamız sayesinde başarı takibini kolaylaştıran “YENİ NESİL KARNE”lerimizi öğrenci ve velilerimizin kullanımına sunmaktayız. Bu karnelerde öğrencilerimizin genel başarı durumu, branşlardaki başarı durumu, hedefe yakınlık, genel puan sıralaması, karşılaştırma grafikleri, branşlara göre doğru - yanlış - boş ve net sayıları görülebilmektedir. Ayrıca kazanımlar ve soru çözüm videolarının görüntüleneceği kare kod alanları da karnelerde bulunmaktadır. Veli, öğretmen ve öğrencilerimiz karnelerdeki kare kodları kullanarak sınav kitapçığına ulaşabildiği gibi ERAINTRANET üzerindeki analizler ile hangi konuya ağırlık verilmesi gerektiğini görmektedir.

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili geri bildirimler ERA Kolejlerine ait olan ERAINTRANET yazılım programı sayesinde tüm öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yöneticiler öğrenci performansıyla ilgili tüm sonuçlara rahatlıkla ulaşabilmektedir

 
Era Kolejleri Whatsapp