Eğitimli bir dünya vatandaşı için

  • İnteraktif öğrenci merkezli yabancı dil programı
  • Zengin işitsel teknolojik sınıflar
  • Yaşam boyu öğrenme ilkesi
  • Anaokulundan liseye öğrenciye uygun eğitim öğretim
  • Üstün yabancı dil okuma yazma ve konuşma becerisi
Sınavlarda Yüksek başarı için
 
 
İngilizce Öğretmeni

İngilizce

Yapılan bilimsel araştırmalar küçük yaşlarda İngilizce öğrenmeye başlamanın yabancı dil becerisini artırdığını göstermiştir. Bu nedenle ERA Kolejlerinde anaokulundan liseye kadar birbirini destekleyen ve tamamlayan bir İngilizce programı uygulanır.

Uyguladığımız İngilizce programımızla dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerimizin başarılı olarak kendilerini doğru ve akıcı bir şekilde ifade etmelerini hedeflemekteyiz. İngilizceyi anlamalarını ve konuşmalarını, bu sayede iletişim kurmalarını sağlayacak temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız. Başka bir ifade ile İngilizceyi etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirmeye çalışmaktayız.

 

Amaçlarımız

Öğrencilerimize eleştirel düşünme ve yorum yapma yeteneği kazandırmak

Öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında becerilerini artırmayı sağlamak

Farklı kültürleri tanıyıp, bu kültürler hakkında farkındalık kazandırmak

Düşüncelerini çevresindekilere öğrendiği yabancı dilde ifade edebilmeleri için öz güvenlerini geliştirmek

Yurt dışı turistik gezileri rahatça yapmalarını sağlamak

Ortaöğretim ve yükseköğretim için gerekli olan yabancı dil altyapısını oluşturmak

Era Kolejleri Whatsapp