Hedeflerimiz ve İlkelerimiz

HEDEFLERİMİZ ve İLKELERİMİZ

ERA Kolejleri olarak verdiğimiz bütüncül eğitim ve öğretim ile öğrencilerimizin;

 • Sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini, ülkelerine ve daha geniş çapta dünyaya değer katmalarını,
 • Çevre bilinci ile donanmalarını, her canlının değerli olduğunu bilip yaşama haklarına saygı duymalarını,
 • Bencillikten uzak olmalarını, kendileri için istediklerini/istemediklerini başkalarının da isteyeceğini/istemeyeceğini bilmelerini,
 • Toplumsal değerleri önemsemelerini, korumalarını ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını,
 • Geleneklere, kültürel mirasa, etik değerlere önem vermelerini; geçmişlerini tanımalarını ve geçmişten aldıkları değerleri koruyarak geleceğe aktarmalarını,
 • Gerektiği durumlarda inisiyatif kullanabilmelerini, sorumluluk alabilmelerini ve liderlik vasıflarına sahip olmalarını,
 • Sorgulayıcı bakış açısına sahip olmalarını, kendilerini doğru ve cesurca ifade edebilmelerini,
 • Demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklerine, toplumdaki farklılıklara (dil, din, ırk, cinsiyet vb.) saygı duymalarını,
 • Eğitim ve öğretimin sadece akademik derslerden ibaret olmadığı; sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlerin de kişisel gelişimde etkin olduğu bilincini kazanmalarını,
 • Yeniliği, çağdaşlığı, bilimsel düşünmeyi hayat felsefesi hâline getirmelerini,
 • Bilginin ve öğrenmenin sadece okullarla sınırlı olmayıp hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu fark etmelerini,
 • Doğruluğun, dürüstlüğün, adaletin hayattaki pek çok şeyden daha değerli olduğunu bilmelerini hedeflemekteyiz.
Era Kolejleri Whatsapp