Era Koleji ile anaokulu çağı başlıyor.

era anaokul
Era Anaokul
Anaokulu

ERA Koleji anaokullarında “Çocuk Merkezli” bir anlayışla çocuğun okula, öğrenme ve araştırmaya karşı olumlu tutum gerçekleştirmesi, kendini değerli hissetmesi için akranlarıyla ve öğretmenleriyle etkili iletişim kurması sağlanır. Çocukların  bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım becerilerinin  gelişimleri hedeflenir; aynı zamanda öğrenme ve merak duygularının, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerinin gelişmesi desteklenir. Çocuklara etkinliklere aktif olarak katılabilme ve oyun oynayacağı materyalleri seçebilme özgürlüğü tanınır. Kişilik gelişimi destekleyerek sosyalleşmesine yardımcı olunur. Çocuğun kesme, yapıştırma, boyama, kalem tutma gibi motor becerileri; koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi kaba motor becerileri geliştirilir. Düşüncelerini planlaması, uygulaması ve sonuçlandırması sağlanır. Sorunlara çözüm üretebilmesi ve olaylara farklı açılardan bakabilmesi sağlanır. Dil yeteneği geliştirilir ve topluluk karşısında kendisini ifade etmesine destek olunur.

Bu eğitim sistemi ile öğrencilerdeki hedeflerimiz:

  • Yaparak Yaşama Becerilerinin Gelişimi
  • Bireysel Becerilerin Gelişimi
  • Özgür Düşünme Becerilerinin Gelişimi
  • Sanatsal Becerilerin Gelişimi
  • Adaptasyon Becerilerinin Gelişimi
     Dersler
nasıl işleniyor?

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp