Era Koleji ile ilkokul çağı başlıyor.

Her öğrencimiz özeldir ve başarılarına giden yolda bizim yol arkadaşımızdır.

era ilkokul
Era İlkokul
İlkokul

"Her Öğrencimiz Tek Öğrencimizdir." ilkesiyle başlayan anaokulu yolculuğumuzda öğrencilerimizin hayatları boyunca sahip olacakları bilgi ve becerilerin temellerini atmaya, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmeye başlamıştık. Bunun devamında ilkokul döneminin öğrencilerimizin gelişimlerinin en hızlı yaşandığı, çok önemli ve kıymetli bir dönem olduğunun bilincinde olarak en üst seviyede çalışmalarımıza devam ediyoruz.

ERA Kolejinde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programlarına bağlı kalarak 5G Modeli'yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişimlerinin takibinin ve değerlendirmelerinin geri bildirimlerini velilerimize düzenli olarak yapıyor, gereken önlemleri zamanında almak ve daha iyiye gitmek amacıyla her öğrencimize özel bireysel planlamalar yapıyor, davranışlar sergiliyoruz.

Öğrencilerimizin meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler olması için velilerimiz ile iş birliği içinde çalışıyor, öğrendiklerini günlük hayatlarına aktaracakları ortamlar hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizin bir üst kademe eğitimleri için zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik gelişimlerinin eksiksiz tamamlanmasını sağlayarak, dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim almaları için çalışıyoruz. 

Bu yaklaşımlarla öğrencilerimizin keyifli ortamlarda yaparak, yaşayarak, eğlenerek düşünme becerilerini geliştiriyor, araştırmayı, keşfetmeyi ve en önemlisi öğrenmeyi öğretiyoruz.

ERA Koleji olarak geleceği inşa edecek nesiller yetiştirmek en önemli felsefemizdir.
Dersler
nasıl işleniyor?

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp