Era Anaokul
Ölçme ve Değerlendirme
ERA Kolejinde ölçme ve değerlendirme, eğitim sisteminin kalbinde yer almaktadır. Era Koleji - Eğitim Modeli

ERA Kolejinde ölçme ve değerlendirme, üzerinde önemle durulan ve tüm aşamaları titizlikle planlanan bir yapıdır. Ölçme ve değerlendirme, bize öğrenci durumlarının dünü ve bugünü hakkında yoğun bilgiler verir ve bu bilgiler ışığında gelecekte neler yapılabileceğinin yol haritasını çizmemize yardımcı olur.

ERA Kolejinde ölçmede amaç, öğrencinin başarısını ölçmek değil; hangi derste, hangi kazanımda desteğe ihtiyaç duyduğunu gerçekçi bir şekilde ortaya koyup öğrenci - öğretmen - veli üçgeni içinde bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik tedbirler almaya çalışmaktır. Bu amaç ve Yenilikçi Eğitim Sistemi doğrultusunda yeni nesil sorulardan oluşan dokümanlar, öğrencileri rasyonel değerlendirme imkânı sunmaktadır.

Değerlendirme aşaması, ERA INTRANET üzerinden yapılmakta; böylece ölçme sürecinin tüm basamakları öğrenci - öğretmen - veli tarafından her açıdan, detaylı bir şekilde ve anlık olarak takip edilebilmektedir.

Teknoloji ile uyumlu, yenilikçi ve öğrenci odaklı Yeni Nesil Karneler sayesinde öğrencilerin başarı durumları 360 derece takip sistemi ile ayrıntılı olarak gözler önüne serilmektedir.

Başarı İzleme Karneleri, öğrencilerimizin hem derslere göre başarılarını hem de genel başarılarını vermenin dışında, girdikleri sınavla bir önceki sınavın karşılaştırmasını vererek kendilerindeki değişimi görme imkânı da sunmaktadır. Karnelerde yer alan rengometre, öğrencilerin hedeflerine olan mesafelerini somut bir şekilde gözler önüne sermektedir. Karnelerin üzerinde yer alan kare kodlar aracılığıyla öğrencilerimiz sınav kitapçıklarına rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Gelişim İzleme Karneleri, öğrencilerimize o sınava katılan bütün öğrenciler arasındaki yerlerini hem dersler bazında hem de genel anlamda net bir şekilde görmelerini sağlayacak somut veriler sunmaktadır.

Sınav Türleri Sınıf Düzeyleri Açıklama
Akademik Becerileri Ölçme Sınavı 2 Öğrencilerimizin Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçme amacıyla oluşturulmuş bir sınavdır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
Ana Dili ve Sosyal Becerileri Ölçme Sınavı 3-4-5-6-7 Öğrencilerimizin Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçme amacıyla oluşturulmuş bir sınavdır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
Matematik ve Fen Becerileri Ölçme Sınavı 3-4-5-6-7 Öğrencilerimizin Matematik ve Fen Bilimleri derslerindeki bilgi ve becerilerini ölçme amacıyla oluşturulmuş bir sınavdır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
İngilizce Dil Becerileri Ölçme Sınavı 2-3-4-5-6-7-9-10-11 Öğrencilerimizin İngilizce dersindeki kelime, dil bilgisi, dinleme, okuma, konuşma, yazma bilgi ve becerilerini ölçme amacıyla oluşturulmuş bir sınavdır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
Almanca Dil Becerileri Ölçme Sınavı 3-4-5-6-7-9-10-11 Öğrencilerimizin Almanca dersindeki kelime ve dil bilgisi bilgi ve becerilerini ölçme amacıyla oluşturulmuş bir sınavdır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
Konu Değerlendirme Sınavı 8-9-10-11 Öğrencilerimizin akademik derslerdeki kazanımlarının takip edilmesini ve gelişimlerinin bütünsel olarak değerlendirilmesini amaçlar. Çoktan seçmeli sorulardan oluşur.
LGS Tadında Sınavlar 7-8 Öğrencilerimizin Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler/T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İngilizce derlerindeki kazanımlarının takip edilmesini ve gelişimlerinin bütünsel olarak değerlendirilmesini amaçlar. Sözel ve sayısal olarak iki ayrı kitapçıktan oluşur ve iki ayrı oturumda uygulanır. LGS'nin provası niteliğindedir.
AYT 12 YKS'ye hazırlık amacıyla eşit ağırlık ve sayısal alanlarında uygulanan deneme sınavlarıdır. Bu sınavlardan alınan sonuçlara göre öğrencilere uygun çalışma programları oluşturulur. Öğrencilerin kendi alanlarındaki başarılarının ölçülmesini sağlar. YKS'nin provası niteliğindedir.
TYT 11-12 YKS'ye hazırlık amacıyla öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçmek için uygulanan deneme sınavlarıdır. Bu sınavlardan alınan sonuçlara göre öğrencilere uygun çalışma programları oluşturulur. Öğrencilerin yorumlama güçlerinin ölçülmesini sağlar. YKS'nin provası niteliğindedir.
TYS (Test Your Self) 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Öğrencilerin İngilizce kelime, gramer, dinleme ve yazma becerilerini ölçmeyi amaçlar. On-line olarak uygulanan sınavlardır.
TOS (Test Of Speaking) 5 ve 6 yaş-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Öğrencilerin yabancı öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirdiği diyalog sınavlarıdır. Öğrencilerin İngilizce konuşma seviyelerini ve gelişimlerini takip etmeyi amaçlar.
TDS (Teste Dich Selbest) 3-4-5-6-7-9-10-11 Öğrencilerin yabancı öğretmenlerle yüz yüze gerçekleştirdiği diyalog sınavlarıdır. Öğrencilerin Almanca konuşma seviyelerini ve gelişimlerini takip etmeyi amaçlar.
İngilizce Okuma Becerileri Ölçme Sınavı 2-3-4-5-6-7-9-10 Öğrencilerin İngilizce olarak okuma, anlama ve yorumlama becerilerini ölçme amacıyla uygulanan sınavlardır. İngilizce okuma kitaplarının tüm yönleriyle değerlendirilmesini sağlar.
Ana Dili Okuma Becerileri Ölçme Sınavı 2-3-4-5-6-7-8-9-10 Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarına, okudukları kitapların özünü kavrayarak yorum yapabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla oluşturulmuş sınavlardır.
PQS 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Uluslararası geçerliliği olan ve sertifika ile belgelendirme yapılan İngilizce sınavlardır. On-line olarak uygulanır. Öğrencilerin seviyelerinin belirlenmesi ile birlikte dil gelişim sürecinin analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlar.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp