Era Koleji ile ortaokul çağı başlıyor.

Çağın yeterliliklerine sahip olmanın üst düzeyde önem taşıdığı günümüz dünyasında ortaokul eğitimi kritik bir değer taşır.

era ortaokul
Era Ortaokul
Ortaokul

Çağın yeterliliklerine sahip olmanın üst düzeyde önem taşıdığı günümüz dünyasında ortaokul eğitimi kritik bir değer taşır. ERA Kolejinde eğitim sistemi yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmeyi hedefleyen; araştırmayı, keşfetmeyi, öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak algılayan ve algılatan bir temele dayanır. 

Okullarımız, öğrencilerimize bir üst kademe eğitim için akademik ve sosyal yönlerden eksiksiz hazırlanabilecekleri ortamı sağlar. Öğrencilerimizin dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim alması birinci önceliğimizdir. Akademik yeterlilik yanında meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler yetiştirmek de hedeflerimiz arasındadır. 

ERA Koleji Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programlarına bağlı kalarak 5'li Gelişim Sistemi’yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefler. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişimlerinin takibinin ve değerlendirmelerinin geri bildirimlerini velilerimize düzenli olarak yapar. Gereken önlemleri zamanında almak ve daha iyiye gitmek amacıyla her öğrencimizin mizacına uygun bireysel planlamalar yapar. LGS sürecinde branş öğretmenlerimiz akademik donanımlarıyla sınava hazırlık aşamasında öğrencilerimize destek olur. Deneyimli, öğrencilerini iyi tanıyan ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan uzman eğitim kadromuz, eğitim sürecinde danışman görevi üstlenirken LGS hazırlıktaki profesyonel eğitim koçluğu ile de öğrencilerimizin yanındadır. Bu eğitimle birlikte öğrencilerimiz ERA Koleji dışında bir desteğe ihtiyaç duymadan sınava hazırlanır.  ERA Koleji olarak geleceği inşa edecek nesiller yetiştirmek en önemli felsefemizdir.
Dersler
nasıl işleniyor?

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp