Era Koleji Hakkında

Era Koleji 2013 yılında, çağın teknolojik ve bilimsel gelişmelerini ön planda tutarak çağdaş bir eğitim anlayışı ile yola çıkmıştır! İstanbul’da 21, Ankara, Bursa, Kocaeli, Mersin birer kampüs olmak üzere toplam 25 kampüste eğitim ve öğretim hizmeti sunmaktadır. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde verdiği kaliteli eğitim ile öğrencilerinin bireysel potansiyellerini keşfetmelerini sağlamakta ve geleceğe yön veren nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Okullarımız, öğrencilerimize bir üst kademe eğitim için akademik ve sosyal yönlerden eksiksiz hazırlanabilecekleri ortamı sağlar. Öğrencilerimizin dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim alması birinci önceliğimizdir. Akademik yeterlilik yanında meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır.

ERA Koleji Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programları’na bağlı kalarak 5’li Gelişim Sistemi’yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefler. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişimlerinin takibinin ve değerlendirmelerinin geri bildirimlerini velilerimize düzenli olarak yapar.

Gereken önlemleri zamanında almak ve daha iyiye gitmek amacıyla her öğrencimizin mizacına uygun bireysel planlamalar yapar. LGS ve YKS sürecinde branş öğretmenlerimiz akademik donanımlarıyla sınava hazırlık aşamasında öğrencilerimize destek olur. Deneyimli, öğrencilerini iyi tanıyan ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan uzman eğitim kadromuz, eğitim sürecinde danışman görevi üstlenirken sınav hazırlıktaki profesyonel eğitim koçluğu ile de öğrencilerimizin yanındadır.Öğrencilerimiz ERA Koleji dışında bir desteğe ihtiyaç duymadan sınava hazırlanır. ERA Koleji olarak geleceği inşa edecek nesiller yetiştirmek en önemli felsefemizdir.

2013

Yeni Bir Çağ Başladı

ERA Koleji, 2013 yılında kurulduğunda sadece iki kampüsü ile eğitime başladı. Ancak, eğitim anlayışı ve öğrencilerine sunduğu fırsatlar sayesinde kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Öğrencilerine modern bir eğitim ortamı sunan ERA Koleji, öğrencilerini akademik başarıları yanında, sosyal ve kültürel aktivitelerle de desteklenmesi ile tanındı.

2014

5 Kampüs

ERA Koleji, 2014 yılında hızla büyümeye devam ederek 5 kampüs sayısına ulaştı. Bu süreçte öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim anlayışı ve modern kampüsleri ile dikkat çekti. Öğrencilerinin başarılarına odaklanan ERA Koleji, her geçen gün daha fazla öğrencinin tercih ettiği bir okul haline geldi.

2015

10 Kampüs

ERA Koleji, 2015 yılına geldiğinde 10 kampüs sayısına ulaşarak Türkiye genelindeki öğrencilere eğitim fırsatı sunmaya devam etti. ERA Koleji’nin başarısı ve öğrencilerine sunduğu fırsatlar, eğitim sektöründeki diğer okullar tarafından da takdir edilerek ödüllerle taçlandırıldı. Öğrencilerine modern bir eğitim ortamı sunan ERA Koleji, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle öğrencilerinin kişisel gelişimlerine de destek oldu.

2016

11 Kampüs

ERA Koleji, 2016 yılında başarısını perçinleyerek 11 kampüse ulaştı. Öğrencilerine sunduğu zengin eğitim programları ve deneyimli kadrosu ile dikkat çeken ERA Koleji, öğrencilerinin akademik başarıları yanında, sosyal ve kültürel aktivitelerle de desteklenmesi ile farkını ortaya koydu. ERA Kolejinin başarısı, eğitim sektöründeki diğer okullar tarafından da takdir edilerek ödüllendirildi.

2019

19 Kampüs

ERA Koleji, 2019 yılında Türkiye’nin farklı noktalarındaki öğrencilere eğitim imkanı sunmak için Marmara Bölgesi'ne açıldı. 19 kampüse ulaşarak Türkiye’nin önde gelen kolejleri arasında yer almaya devam eden ERA Koleji, eğitim sektöründeki yenilikçi yaklaşımı, tecrübeli kadrosu ve modern kampüsleri ile öğrencilerine en iyi eğitim fırsatlarını sunmaya devam ediyor.

2023

20 kampüs

Türkiye'nin en teknolojik okulu Era Koleji 20 kampüste, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ışığında eğitim sektörüne getirmiş olduğu yenilikçi yaklaşım, tecrübeli kadrosu, modern kampüsleri ile öğrencilerine en iyi eğitim fırsatlarını sunmaya devam ediyor.

2024

25 Kampüs

Türkiye'nin en teknolojik okulu Era Koleji 25 kampüste, çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışı ışığında eğitim sektörüne getirmiş olduğu yenilikçi yaklaşım, tecrübeli kadrosu, modern kampüsleri ile öğrencilerine en iyi eğitim fırsatlarını sunmaya devam ediyor.

ERA Kolejinin eğitim sektöründe hızlı büyümesi ve kaliteli eğitim hizmeti vermesinde hiç kuşkusuz sınavlara hazırlık ve okulculuk sektöründe uzun yıllar hizmet veren tecrübenin ERA Kolejinin temellerinde olması ve bu tecrübe ile eğitim alanında doğru adımlar atması sayesinde gerçekleşmiştir. ERA Koleji bu sağlam temeller üzerinden kaliteli eğitim hizmeti vermeye her zaman devam edecek ve Türkiye’nin ileri gelen eğitim kurumları içerisinde öncü olma hedefini her zaman canlı tutacaktır.

Misyon

ERA Koleji olarak eğitim ve öğretimine katkıda bulunduğumuz bireyler,

Yeniliklere açık olsun; merak etmekten, araştırmaktan ve öğrenmekten zevk alsın.

Dünyadaki gelişmeleri yakından izlesin ve teknoloji üretimine katkıda bulunsun. 

Özgür düşünceli olsun, farklı düşüncelere saygılı olsun ve kendi düşüncesini oluştursun.

Sorunlarla karşılaştığında çözüm üretmeye çalışsın ve asla pes etmesin.

Bilgiyi sadece bir amaç olarak görmesin, hayatına uyarlayabileceği bir araç olarak görsün.

Ana dilini doğru ve etkin, en az bir yabancı dili aktif olarak kullanabilsin.

 

Vizyon

ERA Koleji olarak bizler,

Öğrenmenin her basamağında öğrencinin odakta olması gerektiğine inanıyoruz.

Çağın gerekliliğiyle ve yenilikçi yaklaşımla hareket ediyoruz.

Kültürel ve sosyal faaliyetlerin eğitimin olmazsa olmazı olduğunun farkındayız.

Hedeflerimiz doğrultusunda aydınlık nesiller yetiştirmek için azimle ve kararlılıkla çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz.

Hedef ve İlkeler

Sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini, ülkelerine ve daha geniş çapta dünyaya değer katmalarını,

Çevre bilinci ile donanmalarını, her canlının değerli olduğunu bilip yaşama haklarına saygı duymalarını,

Bencillikten uzak olmalarını, kendileri için istediklerini / istemediklerini başkalarının da isteyeceğini / istemeyeceğini bilmelerini,

Toplumsal değerleri önemsemelerini, korumalarını ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını,

Geleneklere, kültürel mirasa, etik değerlere önem vermelerini; geçmişlerini tanımalarını ve geçmişten aldıkları değerleri koruyarak geleceğe aktarmalarını,

Gerektiği durumlarda inisiyatif kullanabilmelerini, sorumluluk alabilmelerini ve liderlik vasıflarına sahip olmalarını,

Sorgulayıcı bakış açısına sahip olmalarını, kendilerini doğru ve cesurca ifade edebilmelerini,

Demokrasiye, insan haklarına ve özgürlüklerine, toplumdaki farklılıklara (dil, din, ırk, cinsiyet vb.) saygı duymalarını,

Eğitim ve öğretimin sadece akademik derslerden ibaret olmadığı; sanatsal, sportif, kültürel faaliyetlerin de kişisel gelişimde etkin olduğu bilincini kazanmalarını,

Yeniliği, çağdaşlığı, bilimsel düşünmeyi hayat felsefesi hâline getirmelerini,

Bilginin ve öğrenmenin sadece okullarla sınırlı olmayıp hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu fark etmelerini,

Doğruluğun, dürüstlüğün, adaletin hayattaki pek çok şeyden daha değerli olduğunu bilmelerini hedeflemekteyiz.

Bu hedefler doğrultusunda, öğrenci, öğretmen, veli iş birliği ile eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütmek temel ilkemizdir.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp