Era Koleji ile lise çağı başlıyor.

Eğitimde rasyonel açılım ilkesi ile çağdaş bir eğitim anlayışı ile yola çıktık.

era lise
Era Lise
Lise

ERA Kolejleri, yaşama dokunan eğitim ortamları ve deneyimli kadrosuyla öğrencilerini sadece bir üst öğretim kurumuna değil, aynı zamanda hayata da hazırlar. Etik değerleri benimsemiş, iki yabancı dilde iletişim kurabilen, farklı kültürlere karşı hoşgörülü, tarihsel bilinci olan, bilimsel düşünen, çözümleme becerileri gelişmiş, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerine eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği, yaratıcılık ve yenilenme, girişkenlik ve girişimcilik, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışır. ERA Kolejleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Programlarına bağlı kalarak 5'li Gelişim Sistemi’yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefler. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişimlerinin takibinin ve değerlendirmelerinin geri bildirimlerini velilerimize düzenli olarak yapar, gereken önlemleri zamanında almak ve daha iyiye gitmek amacıyla her öğrencimizin mizacına uygun bireysel planlamalar yapar, davranışlar sergiler. YKS hazırlık sürecinde deneyimli, öğrencilerini iyi tanıyan ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan eğitim kadromuz, eğitim sürecinde danışman görevi üstlenirken YKS hazırlıktaki profesyonel eğitim koçluğu ile de öğrencilerimizin yanındadır. Bu eğitimle birlikte öğrencilerimiz ERA Kolejleri dışında bir desteğe ihtiyaç duymadan sınava hazırlanır. ERA Kolejleri olarak geleceği inşa edecek nesiller yetiştirmek en önemli felsefemizdir.

Dersler
nasıl işleniyor?

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp