Era Koleji - Eğitim Modeli
ERA YES
ERA Kolejinde eğitim programlarımızı teknoloji ile iç içe, alternatif öğrenme ortamlarıyla, yeni uygulamalarla, dinamik programlarla kaliteden ödün vermeden gerçekleştiriyoruz. Era Koleji - Eğitim Modeli

YENİLİKÇİ EĞİTİM SİSTEMİ

ERA Kolejinde Yenilikçi Eğitim Sistemi planlanırken “Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri” esas alınmıştır. 

Yaşam ve Meslek Becerileri, Değerler Eğitimi
Öğrenme ve Yenilenme Becerileri
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

Yaşam ve Meslek Becerileri, Değerler Eğitimi ile öğrencilerin sosyal ve duygusal yeterlilikte olmaları sağlanır. Yaşam boyu ihtiyaç duyulan temel beceriler ve meslek seçimi becerileri geliştirilir. İnsani değerleri benimseyen, bu değerleri yaşayan ve yaşatan, değerlerin yaygınlaştırılması için çaba gösteren bireyler yetiştirilir.
Öğrenme ve Yenilenme Becerileri ile öğrencilerin tüm derslerin ortak öğretim alanları içerisinde akademik bilgiyi, sanatı ve sporu yaşamlarına etkili bir şekilde dâhil etmeleri sağlanır.
Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri ile öğrencilerin tüm derslerin ortak öğretim alanları içerisinde dijital teknolojiden, sosyal ağlar ve medyadan etkili faydalanmaları sağlanır.

ERA Kolejinde uyguladığımız Yenilikçi Eğitim Sistemi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde üç sisteme dayalı olarak çalışır.  Bu sistemlere göre tüm programlar kendi alanında kazanımlarını en etkili şekilde planlar ve birbirini tamamlayacak şekilde hazırlanır. Disiplinler arası ilişkiler ön plandadır.
Bu sistemin çalışması;

  • Programlarımız ve öğretimimiz
  • Ölçme ve değerlendirme
  • Öğrenme ortamlarımızla desteklenir.

Programlarımız ve Öğretimimiz

Tüm akademik programlar, yabancı diller programımız ve uygulamalı dersler programlarımız öğrencilerimizin öğrenme becerileri, yaşam ve meslek becerileri, değerler eğitimi, teknoloji becerileri hedefleri doğrultusunda 5’li (Akademik, Sosyal, Psikolojik, Fiziksel, Zihinsel Gelişim) gelişimlerini destekleyerek hazırlanır ve uygulanır.
Sorgulama ve probleme dayalı yenilikçi öğrenme yöntemleri, öğretim teknolojileri kullanılır.
Ölçme ve Değerlendirme

Çoklu ölçme araçları ve envarterler kullanılır. Tüm ölçme sonuçları ERA INTRANET’te kayıt altına alınır. Yeni Nesil Başarı İzleme Karnesi ve Yeni Nesil Gelişim İzleme Karnesi ile 360 ° başarı takibi yapılır. Değerlendirmelerimiz güçlü analizlerle raporlanır. 
Akademik kazanımların yanında disiplinler arası temaların ve günlük öğrenme kazanımlarının da dikkate alındığı ölçme değerlendirme yapılır. Öğrencilere bu kazanımları hakkında geri bildirimlerde bulunulur. Biçimlendirici değerlendirmeye önem verilir.
Öğrenme Ortamları

ERA Kolejinde eğitim ve öğretim sadece sınıfta, derse veya etkinliğe ayrılan süre içerisinde ve ders kitaplarını takip ederek yapılmaz. Okul dışı faaliyetler de planlanarak, takip edilir.
Kampüslerimizin mimarisi anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrencinin ihtiyaç ve gelişimlerine uygun olarak tasarlanır. Laboratuvarlar, atölyeler, spor salonları, stüdyolar, kütüphaneler, seminer salonları, okul bahçesi, yemekhane vb. okul içi ders ve etkinlik alanlarımızdır.
Öğrencilere yaşam ve meslek becerileri, değerler eğitimi, öğrenme becerileri, bilgi medya ve teknoloji becerileri kazandırmak için yenilikçi ortamlar yaratılır. Bireysel ve takım çalışmaları yapabilecekleri akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler planlanır ve uygulanır, ulusal ve uluslararası platformlara katılımları,  dijital teknoloji araçları kullanmaları sağlanır.
Okul dışı tamamlayıcı etkinliklerde ve okul dışı alanlar tercihlerimizde en önemli kriterimiz güvenliktir.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp