Era Koleji - Eğitim Modeli
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı
Tüm çalışmalarımızın merkezinde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları ve biricik olmaları vardır. Era Koleji - Eğitim Modeli

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PROGRAMIMIZIN TANIMI VE AMACI

ERA Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temeli; öğrencilerin kendisini tanımasını ve anlamasını sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmesine destek olmak, olumlu davranış ve sosyal beceri kazandırmak, akademik başarı için gerekli içsel bir öğrenme güdüsü geliştirmek, problem çözme ve karar verme konularında kendisini geliştirmesine yardımcı olmaktır.
Kolejimizin 5G Gelişim modelinde zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik gelişimin büyük bir parçası olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi öğrencilerimizin eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Yaptığımız tüm çalışmaların esas amacı öğrencilerimizi merkeze alarak öğrencilerimizin tam donanımlı, çevresine karşı duyarlı, her anlamda kendini tanıyan, ihtiyaçlarını fark eden, kendini gerçekleştirebilen, bilinçli, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasıdır.
Öğrencilerin gelişim dönemlerine göre planlanarak hazırlanmış rehberlik programı öğrencilerimizin fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimleri test ve envanterler yardımıyla raporlanarak takibi yapılmaktadır. Tüm rehberlik çalışmalarının raporlamaları velilerimiz ile paylaşılır. ERA Kolejinde öğrencilerimiz kişisel-sosyal, mesleki ve eğitsel rehberlik çalışmalarının yanı sıra bireysel psikolojik danışma ile desteklenmektedir. Sınav kaygısı, akran çatışmaları, öz güven eksikliği, aile içi iletişim, okul fobisi, ders çalışma yöntemleri gibi konularda gerekli ve uygun teknikler ve ölçme araçları ile problem tespiti yapılarak gerekli yönlendirmeler yapılmakta ve uygun çözümler oluşturulmaktadır.
ERA Koleji rehberlik çalışmalarında öğrenci, veli ve öğretmen farkındalık eğitimleri ile çocukların gelişim dönemi özellikleri, bireysel farklılıklarının önemi, mizacına uygun yaklaşım ve öğrenme, mahremiyet, başarıyı arttıran yöntemler, etkili iletişim, okula uyum süreci, bilinçli teknoloji kullanımı, sınav stratejileri gibi konularda öğrencilere, velilere ve öğretmenlere bilgilendirmeler yapılarak farkındalığın arttırılması amaçlanmaktadır. Sene boyunca uygulanan değerler eğitimi programımız ile çeşitli sosyal sorumluluk proje ve etkinliklerimiz vasıtasıyla çocuklarımızın evrensel değerleri yaparak ve yaşayarak hayatlarına katmalarını, sosyal becerilerini, öz güven ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK EĞİTİM İÇERİĞİMİZ

Kolejimizde eğitim sürecinin ve rehberlik çalışmalarının merkezinde öğrencilerin bireysel farklılıkları ve biriciklikleri vardır.
Her öğrencinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesi için kendini tanımasını, ihtiyaçlarını fark etmesini, motivasyon kaynaklarını bilmesini ve ilgi, yetenek, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda doğru yönlendirilmesi sağlanır.
ERA Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi her bir öğrenciye kendi yaş - sınıf seviyesine ve ihtiyacına göre tasarlanan öğrenciyi tanımaya yönelik kişilik, mizaç, öğrenme stilleri, ilgi, yetenek, çalışma davranışı değerlendirme gibi envanter uygulamaları doğrultusunda ortaya çıkan gelişim raporları ile öğrencilere ihtiyaç duyulan alanlarda önleyici, geliştirici rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin bütünsel gelişimlerine destek olmaktadır.

Kişisel Sosyal ve Akademik Gelişim
ERA Koleji gelişim programında bireysel görüşme, grup etkinlikleri ve uygulanan envanter çalışmaları ile kişisel açıdan çocuklarımızın ve gençlerimizin kendini tanıması, kendini ifade edebilmesi, iletişim becerileri kazanması, öz güven gelişimi hedeflenirken eğitsel açıdan ise okula uyum sağlama çalışmaları ile öğrencilerin eğitime güdülenmesi, okul başarısını arttırıcı temel becerileri kazanması sağlanır. Öğrencinin akademik gelişimi düzenli olarak takip edilerek gerekli önlemler alınır ve yönlendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır.

Kişisel Gelişim ve Kariyer Danışmanlığı

ERA Kolejinde her öğrencinin okula geldiği ilk günden itibaren pek çok alandaki gelişimi takip edilir, öğrenciye uygun etkili çalışma alışkanlıkları geliştirilir, hedefler belirlenir. Sınav sisteminin tanıtılması, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, test çözme teknikleri, sınav stratejileri, sınav kaygısı ile baş etme ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapılır. Sınav kaygısını azaltan motivasyon etkinlikleri ve sınav sonrası tercih danışmalığı uzman rehber öğretmenlerimiz tarafından uygulanmaktadır. Öğrencilerin ilgi, yetenek, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda meslek yönlendirmeleri uygun teknik ve ölçme araçları ile belirlenerek yönlendirmeler yapılır. Yıl boyunca devam eden rehberlik çalışmaları öğrencilerin bireysel gelişimlerine destek olarak akademik başarıyı arttırma yöntemleri ile sınava doğru hazırlanmalarını ve kariyerlerini doğru planlamalarını sağlar.

Sosyal Beceri ve Değerler Eğitimi

Sosyal beceri eğitimleri ile öğrencilerimizin yaşam boyunca ihtiyacı olan başkalarını anlayabilme, duygularını tanıma, özür dileme, çatışma çözme ve iletişim becerileri gelişmektedir. Değerler eğitimi programımızda ise öğrencilerimiz insanı insan yapan sevgi, saygı, yardımseverlik, gibi değerleri öz güven ve iletişim becerilerini geliştiren yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinlikleriyle hayatlarına aktarırlar. Öğrencilerimizin değerlere ilişkin olumlu algı ve tutum geliştirebilmeleri için her ayın değerine ilişkin yaparak ve yaşayarak öğrenme etkinlikleri, söyleşiler, projeler ve okul içi rehberlik çalışmalarımız yıl boyunca devam etmektedir.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK FAALİYETLERİMİZ

Öğrenci - Veli Seminer ve Atölyeleri

ERA Kolejinde öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik belirlenen etkili iletişim, verimli ders çalışma yöntemleri, olumlu akran ilişkileri, güvenli internet kullanımı, mahremiyet, sağlıklı yaşam, öfke kontrolü vb. konularda seminerler düzenlenerek kişisel, eğitsel ve mesleki bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Ailelerin, çocukları ile daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri, çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmeleri için sağlıklı yaşam, mahremiyet, mizaca yönelik doğru yaklaşım, gelişim dönemi özellikleri, anne-baba tutumları, okula uyum süreci, ebeveyn - çocuk iletişimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı vb. konularda yıl içerisinde bilgilendirme çalışmaları, seminerler, atölyeler ve etkinlikler düzenlenir, ihtiyaca yönelik konularda veli bilgilendirme mektupları velilerimiz ile paylaşılır.

Meslek Tanıtımları ve Kariyer Sohbetleri

Öğrencilerimizin kişilik özelliklerini tanıyarak, kendi kişiliklerine uygun, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda daha doğru ve daha güvenilir meslek seçimlerinde bulunabilmeleri için mesleki rehberlik çalışmaları yapılır. Kolejimizde gerçekleştirdiğimiz meslek tanıtım günleri, lise veya üniversite tanıtım gezileri, kariyer sohbetleri, kariyer ve eğitim fuarları gezileri, meslek kütüphanesi gibi etkinliklerimiz öğrencilerimizin kariyer hedeflerine ışık tutmaktadır.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Farkındanlık Etkinlikleri

ERA Koleji olarak öğrencilerimizin çevresine karşı duyarlı, topluma faydalı, empati kurabilen, anlayışlı, hoşgörülü bir insan olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacı ile her kademe seviyesinde onlara sorumluluk bilinci kazandırır, bu sorumlulukların neden yerine getirilmesi gerektiği aşılanır. 
ERA öğrencileri çağın sorunlarına her açıdan duyarlı bir yurttaş ve dünya insanı olarak sosyal gelişimlerini destekleyen, topluma fayda sağlayan, çeşitli etkinlik ve projelerde aktif rol alırlar.

ERA KOLEJİNDE DANIŞMANLIK

ERA Kolejinde her öğrencinin bir danışman öğretmeni vardır. Bu öğretmen öğrencinin dersine girdiği öğretmenler arasından belirlenir. Danışman öğretmen; öğrencilerimizin derslerdeki gelişimini, motivasyonunu, devam ve devamsızlığını takip eder, başarılarının artmasına yardımcı olur, öğretmenleri, arkadaşları, aile ile ilişkileri ve sosyal yaşantılarını tanır, öğrencilerimizin gereksinimi olan durumlarda onlara destek verir.

 • Öğrencilerinin başta akademik olmak üzere sosyal, psikolojik, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini yakından takip eder.
 • Öğrencilerinin talepleri doğrultusunda bireysel ders çalışma programları hazırlar ve takibini yapar.
 •  Öğrencilerinin girdiği sınavların sonuçlarını inceler ve öğrencilerine geri dönüş sağlar.
 • Öğrencilerini okul ortamında gözlemler.
 • Öğrencilerinin motivasyonunu artırmak için sosyal etkinlikler düzenler.
 • Her dönem en az bir defa olmak üzere veli toplantısı yapar.
 • Periyodik olarak velileri arayarak çocuklarının genel durumu hakkında bilgiler verir. Bu süre içerisinde öğrenci sınava girmiş ise sınav sonuçlarını veliye aktarır.
 • Öğrencinin devamsızlık yapması durumunda velisini arayarak bilgilendirir.
 • Haftalık ödev programının veli ve öğrenciye ulaşmasını sağlar.
 • Diğer branş öğretmenlerinden belirli periyotlarla danışmalık yaptığı öğrenciler hakkında bilgiler edinir.
 • Gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ve veli ile iletişime geçer.
 • Her hafta düzenli olarak yapılan rehberlik dersinde öğrencilerine sınav kaygısı, stres ile baş etme, sınavda zamanı etkin kullanma, verimli ders çalışma, gelecekteki meslek seçimleri vb. konularda bilgilendirmeler yapar.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp