Era Anaokul
Yabancı Dil Programları
Dünya vatandaşı olma yolunda Konuşturan İngilizce, Konuşturan Almanca Era Koleji - Eğitim Modeli

ERA Kolejinde Yabancı Dil Eğitimi; dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında öğrencilerin iletişime dayalı dil becerilerini ve yetkinliklerini kazandırmayı amaçlar. Amacımız soru soran, eleştiren, çözümleyen, karşılaştırma ve yorum yapabilen, kısacası yabancı dili etkin biçimde kullanan öğrenciler yetiştirmektir.

Günümüz dünyasında birden fazla yabancı dil bilmenin önemi tartışılmazdır. Bir yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir dili öğrenmeye başlamaları dilsel zekâlarının gelişmelerine destek sağlar. Bu nedenle ERA Kolejinde 3.sınıftan başlayarak İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi verilmeye başlanır.

İngilizce ve Almanca derslerinde uygulanan müfredatımız, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Planı (CEFR ve GER) esas alınarak yapılandırılmıştır. En etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem kullanılmaktadır. ERA Kolejinde yabancı diller programı, dil öğrenim seviyelerini net, anlaşılır standartlarla belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan, ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Amaçlarımız

Öğrencilerimize eleştirel düşünme ve yorum yapma yeteneği kazandırmak

Öğrencilerimizin dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarında becerilerini artırmayı sağlamak

Farklı kültürleri tanıyıp, bu kültürler hakkında farkındalık kazandırmak

Düşüncelerini çevresindekilere öğrendiği yabancı dilde ifade edebilmeleri için öz güvenlerini geliştirmek

Yurt dışı turistik gezileri rahatça yapmalarını sağlamak

Yaşamı için gerekli olan yabancı dil altyapısını oluşturmak

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp