Era Koleji - Atatürk Köşesi
Eğitim ,kültür ve bilgi aydınlığa açılan en geniş penceredir.
Era Koleji - Atatürk Köşesi
I. DÜNYA SAVAŞI’NDAN ÖNCE
 • 1881 - Selanik’te doğdu.
 • 1893 - Mustafa Kemal Askeri Rüştiyeye girdi.
 • 1902 - Harp Akademisine girdi.
 • 1905 - Harp Akademisini kurmay yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.
 • 1907 - İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girdi.
 • 1909 - 31 Mart Ayaklanması’nı bastıran Hareket Ordusu’nun kurmay başkanı olarak görev yaptı.
 • 1911 - Trablusgarp’a gönüllü olarak gitti ve binbaşı oldu.
 • 1912 - Balkan Savaşları’nda Çanakkale Boğazı’nı koruma göreviyle Hareket Şubesi Müdürlüğüne getirildi.
 • 1913 - Sofya Askeri Ataşemiliterliğine tayin edildi.
 • 1914 - Rütbesi yarbaylığa yükseltildi.
I. DÜNYA SAVAŞI’NDA
 • 1915 - Tekirdağ’da 19.Tümen Komutanlığına atandı.
 • 1915 - İtilaf Devletlerini Çanakkale’de durdurdu ve albay oldu.
 • 1916 - Generallik rütbesine yükseldi, Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.
 • 1918 - Suriye’de Yıldırım Orduları Komutanı oldu.
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA
 • 30 Nisan 1919 - 9. Ordu Müfettişliğine atandı.
 • 19 Mayıs 1919 - Samsun’a çıktı.
 • 28 Mayıs 1919 - Havza Genelgesi’ni yayımladı.
 • 22 Haziran 1919 - Amasya Genelgesi’ni yayımladı.
 • 8 Temmuz 1919 - Askerlik görevinden istifa etti.
 • 23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi’ne katıldı.
 • 7 Ağustos 1919 - Erzurum Kongresi’nde Temsil Heyeti başkanı oldu.
 • 4 Eylül 1919 - Sivas Kongresi’ne katıldı.
 • 20 Ekim 1919 - Amasya’da İstanbul Hükümeti ile görüştü.
 • 7 Kasım 1919 - Erzurum milletvekili seçildi.
 • 27 Aralık 1919 - Temsil Heyeti ile Ankara’ya geldi.
 • 23 Nisan 1920 - Ankara’da TBMM’yi açtı.
 • 24 Nisan 1920 - TBMM’nin başkanı seçildi.
 • 5 Ağustos 1921 - Başkomutan oldu ve TBMM’nin yetkilerini devraldı.
 • 23 Ağustos 1921 - Sakarya Savaşı’nı yönetti.
 • 19 Eylül 1921 - Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesini aldı.
 • 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruz’u başlattı.
 • 29 Ocak 1923 - İzmir’de Latife Hanım ile evlendi.
 • 17 Şubat 1923 - İzmir İktisat Kongresi’ni topladı.
CUMHURİYET DÖNEMİNDE
 • 9 Eylül 1923 - Halk Fırkasını kurdu.
 • 11 Ağustos 1923 - II. TBMM’yi açtı.
 • 29 Ekim 1923 - Cumhuriyeti ilan etti.
 • 29 Ekim 1923 - Türkiye Cumhuriyeti’nin 1. Cumhurbaşkanı oldu.
 • 15-20 Ekim 1927 - Büyük Nutku okudu.
 • 1 Kasım 1927 - 2. kez cumhurbaşkanı seçildi.
 • 4 Mayıs 1931 - 3. kez cumhurbaşkanı oldu.
 • 24 Kasım 1934 - 'Atatürk' soyadını aldı.
 • 1 Mart 1935 - 4. kez cumhurbaşkanı seçildi.
 • 10 Kasım 1938 - İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda vefat etti.
 • 20 Kasım 1938 - Naaşı Ankara’ya getirildi.
 • 27 Kasım 1938 - Naaşı Etnografya Müzesi’ne konuldu.
 • 10 Kasım 1953 - Naaşı Anıtkabir’e nakledildi.
Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp