Era Koleji - Eğitim Modeli
Aralık Ayı Değerimiz "YARDIMSEVERLİK ve İŞBİRLİĞİ"
30.11.2022
Aralık Ayı Değerimiz "YARDIMSEVERLİK ve İŞBİRLİĞİ" Era Koleji - Blog Detay

“YARDIMSEVERLİK ve İŞ BİRLİĞİ”nin köklerinin salındığı ilk kurum olan ailenin rolü, bu değerlerin çocuk tarafından kazanılmasında çok önemlidir çünkü insan bu değerleri doğuştan getiremez. Ancak ailenin rol model olması ve bu değerleri çocuğuna küçük yaşta kazandırmasıyla pratiğe dökülür. Çocuğun hayatına ilerleyen yaşlarda okul ve öğretmenlerin katılmasıyla da bu değerler süreklilik kazanır. Aralık ayı boyunca ERA Kolejleri olarak çeşitli etkinliklerle bu duygulara farkındalık oluşturmayı ve bu duyguları pekiştirmeyi amaçlamaktayız.

İnsanoğlunun yaratılış itibarıyla yalnız yaşaması çok zordur. İnsanlar, toplum içinde birlikte yaşamanın gereği olarak dayanışma ile iş yapmayı öğrenirler. Yaşamın her döneminde ve her alanında insanlar, farkında olsun ya da olmasın sadece maddi durumlarda değil, manevi durumlarda da birbirleriyle yardımlaşma hâlindedir.

Yaşamda zorlukları yenmek, başarı yolunda mesafe kat edebilmek için insanlar; birbirlerinin güçlerine, fikirlerine, duygularına ve olanaklarına ihtiyaç duyarlar. Bir kişinin gücünün ve olanağının tükendiği veya yetmediği yerde, diğer bir kişinin gücü ve olanağı devreye girer ve başarıya ulaşmada etkin rol oynar. İŞ BİRLİĞİ olan her yerde tüm zorluklar daha kolay aşılacak, toplumda birlik ve beraberlik duygusu daha emin adımlarla ilerleyerek toplumu birbirine kenetleyecektir.

YARDIMLAŞMA ve İŞ BİRLİĞİ ile kişilerin maddi veya manevi ihtiyaçlarının karşılıklı giderilmesi toplum bilincini güçlendirir. Böylece toplum içinde özellikle de bireyler arasında “gönül köprüsü” kurularak huzur, güven, birliktelik ve mutluluk duyguları pekişir; bireyler arasındaki bağlılık güçlenir.

Atalarımızın bu değerlerin önemine vurgu yaptığı “Sağ elinin verdiğini sol elin görmesin.”, “Bir elin nesi var, iki elin nesi var.”, “Adam, adama gerek olur.”, “Birlikten kuvvet doğar.” gibi pek çok sözü bizlere yol gösterici olmuştur. Ayrıca “zimem defterleri”, “diş kirası” ve “sadaka taşları” eski İstanbul’da yardımların en göze batmayanı olmuş, “insan merkezli” bir toplum anlayışının devam etmesini sağlamıştır. Tabii unutulmamalıdır ki YARDIMLAŞMA ve İŞ BİRLİĞİ değerleri “imece” usulü ile herhangi bir menfaat beklemeden gerçekleştirilmelidir.

Birine yardım ettiğinizde veya biri size yardım ettiğinde hissettiğiniz duyguları düşünün… Mevlana’nın “Bir mum, diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.” sözünü ilke edinerek hem ülkemiz, milletimiz hem de dünya ülkeleri ve milletleri adına haydi “Hayatı İyiliklerle Doldurmak” için el ele verelim…

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp
Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım