Era Koleji - Eğitim Modeli
BAŞARISI TEMBELLİĞİNDE GİZLİ
16.09.2022
BAŞARISI TEMBELLİĞİNDE GİZLİ Era Koleji - Blog Detay

Bir canlı düşünün, günün 15 - 20 saatini uykuda geçiren, hareket ettiğinde dakikada sadece 1,5 - 2 metre arasında mesafe kat edebilen, bütün ömürünü ağaçların üstünde geçiren ve sadece ayda bir defa boşaltım için yere inen. Bu canlının vahşi doğada hayatta kalması sizce ne kadar mümkün? Bahsettiğimiz canlı aslında sevimli bir memeli türü olan Tembel Hayvan.

Tembel Hayvanlar ortalama ömürleri ortalama 30 - 40 yıl olan ve yaklaşık 50 milyon yıldır varlıklarını sürdüren canlılardır. Çok iyi tanıdığımız aslanların bile ortalama ömürlerinin 10 - 15 yıl olduğunu düşünürsek bu hayvanların hayatta kalma noktasında aslanlara göre gayet usta olduğunu da söyleyebiliriz.

Peki adı ile müsemma olan bu hayvan aslında gerçekten tembel midir yoksa bu, onun hayatta kalması için gerekli olan bir yaşam biçimi midir?

Tembel Hayvanlar, hepçil hayvanlardır (hem et, hem ot ile beslenen). Mideleri oldukça büyük ve yaprakları bile sindirebilen simbiyotik bakterilerin bulunduğu kısımlara ayrılmış, özelleşmiş ve yavaş sindiren yapıdadır. Dolayısıyla böyle bir sindirim yapısına sahip olması bu canlının buna uygun olarak hareket etmesini gerektirir. Bütün metabolizması buna uygun olarak oluşmuştur hatta vücut ısısı bile 32 derece civarlarında olduğundan bu ısıyı korumak için bile çok fazla enerji harcamazlar. (İnsan vücut ısısı ortalama 37,5 derecedir). Sindirim sisteminin bu yavaşlığı onun boşaltım sistemine da yansımıştır. Bu yavaşlıktan ötürü neredeyse ayda bir defa boşaltım ihtiyacı hissederler ve onların hayatlarındaki en tehlikeli durum olan ağaçlardan yeryüzüne inip boşaltım işlemini, sadece ayda bir defa gerçekleştirirler. Hayatlarının tamamını ağaç tepelerinde asılarak geçirdikleri için organlarının yerleri diğer memelilere göre farklıdır ve tüyleri bile diğer memeli türlerine göre terse doğru uzar.

Evet Tembel Hayvanların farklı metabolizmaları ve bu metabolizmaya uygun yapıda hareket etmeleri sayesinde kendi varlıklarını yaklaşık 50 milyon yıldır devam ettirmiş ve ortalama ömürleri bakımından da bir hayvan türü olarak hiç de azımsanmayacak oranlarda gerçekleştirmişlerdir. Peki Tembel Hayvanlar bize bu özellikleri ile neler anlatır.

Öncelikle İnsan olarak kendimizi tanımamız ve özelliklerimizi bilmemiz gerçekten çok önemlidir. Her insanın kendine özgü yapısı, mizacı, duygu ve düşünceleri vardır. Bunlar her insanda farklılık gösterir ve hiç kimse bu bakımdan birbirinden üstün değildir. Önemli olan insanlarınn bu özelliklerinin farkına varması ve buna göre hayatını şekillendirmesidir. Kişinin bu farkındalık ile gerçekleştireceği çaba ona hayatının her alanında başarıyı getirecek kapıyı aralayacaktır.

Sence başarının sırrı nedir? Fiziksel üstünlük mü, bireysel zeka mı, iyi eğitimli olmak mı yoksa sağlıklı olmak mı? Bunların hiç biri başarının asıl sebebi olamaz. Çünkü başarı insanın özünden kaynaklanır. İnsanın kendini tanıması, kendi potansiyelini keşfetmesi ve potansiyeline inanması kendi gerçekliği ile hareket etmesi ona başarıyı getirecektir. Bu şekilde olmasa kendisi sağır olan Beethoven’in bir müzik dehası olması, vücudunda sadece parmağı hareket edebilen Stephan Hawkins’in dünyanın yeni Einstein’i olarak kabul edilmesi gerçekleşebilir miydi?

Bize “Tembel Hayvan” lar hayat ve başarı hakkında kendimizi tanımamızı, kendi potansiyelimize güvenmemizi ve potansiyellerimizi keşfetmemizi, dezavantaj gibi görünen bir çok şeyin aslında sadece bir durumdan ibaret olduğunu ve bu dezavantajları avantaja çevirme gücünün yine bizde olduğunu kendi TEMBEL halleri ile anlatıyor. Onlar kendilerini tanıyor ve buna göre hareket ediyorlar. Şimdi sıra sende…

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp
Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım