Era Koleji - Eğitim Modeli
ERA Koleji AYT Değerlendirmesi
10.06.2024
Era Koleji - Blog Detay

BRANŞ KOORDİNATÖRLERİ AYT DEĞERLENDİRMELERİ

2024 AYT Felsefe
Psikoloji, sosyoloji ve mantık  soruları müfredatla uyumluydu. Sorular bilgi, kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeydi.  Öğrencilerin bilgi birikimini kullanarak cevaplayabilecekleri zorluktaydı.

 

2024 AYT Kimya
Sınav MEB müfredatına uygun konu dağılımı ile orta zorlukta ve bilgiye dayalı hazırlanmıştır. Soru dağılımı beklendiği gibi 11. sınıf kazanımlarından ve 12. sınıf müfredatından  olmak üzere her konudan gelmiştir. Öğrencilerin bilgi birikimlerini  kullanarak cevaplayabilecekleri düzeyde sorulardı.

 

2024 AYT Biyoloji

7 soru 11. sınıf, 6 soru ise 12. sınıf konularına aittir. AYT biyoloji soruları açık, net ve anlaşılır şekildedir. Genelde bilgi ve kavrama düzeyinde soruların olmasının yanında konular arasında bağlantı kurma, okuduğunu anlama ve yorumlama gerektiren grafik sorularına da yer verilmiştir. Biyoloji soruları orta zorlukta, bilgiyi sorgulayan, dikkat gerektiren ve ayırt edici özelliktedir. 2024 AYT biyoloji soruları MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur.

 

2024 AYT Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyat testinde altı adet okuduğunu anlama üzerinden soru sorulmuştur. Sorular daha çok bilgi ağırlıklıdır. İslamiyet Öncesi Türk edebiyatından soruya yer verilmezken İslamiyet Geçiş Dönemi Türk edebiyatından bir soru sorulmuş, halk ve divan edebiyatı ile ilgili sorulara da yer verilmiştir. Orta zorlukta bir sınavdır. Genel olarak şiir ünitesinden soru gelmiştir, tiyatro ünitesine sınavda yer verilmemiştir.

 

2024 AYT Fizik

Bu sene öncekilerden farklı olarak işlem yapmayı gerektiren sorular yer almaktadır. Sorular MEB müfredatı ile uyumludur. Temel kavramlarla ilgili sorular olduğu gibi yine yorum yapmayı gerektiren sorulara da yer verilmiştir. Soru sayıları 11 ve 12. Sınıf müfredatından yedişer tane olacak şekilde sorulmuştur.

 

2024 AYT Tarih

2024 AYT tarih soruları, MEB müfredatıyla uyumlu, açık ve anlaşılır sorulardır. Ağırlıklı olarak bilgi sorularıdır, yoruma dayalı soru sayısı daha azdır. AYT tarih sorularının zorluk seviyesi orta düzeydedir.

1.  Soru İnsanlığın İlk Dönemleri

“Roma Uygarlığının Hukuk Düzenlemeleri” adı altında “12 Levha Kanunları” sorulmuştur.

2.  Soru: İlk ve Orta Çağ’larda Türk Dünyası

Göktürk Devleti ve ikili teşkilat uygulamasının yorumlanması ile ilgili sorulmuştur.

3. Soru: İslam Tarihi

Hz. Muhammed Dönemi savaşları ve Tebük Seferi’nin hangi devlet üzerine yapıldığı sorulmuştur.

4. Soru: Türk İslam Tarihi

Selçuklu Kültür Uygarlığı ( ordu-askeri yapı ) içinde olan Gulam Sistemi sorulmuştur.

5. Soru: Beylikten Devlete Geçiş

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde merkezi otoriteyi sağlamaya yönelik faaliyetleri konusu sorulmuştur.

6. Soru: Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi

II.Mahmut Dönemi Vaka-i Hayriye olayı olarak geçen olayın hangi olay olduğu sorulmuştur.

7. Soru: XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

Mustafa Kemal’in 1.Dünya Savaşı’nda görev aldığı cephelerden olan Çanakkale Cephesi ile ilgili sorulmuştur.

8. Soru: Millî Mücadele Hazırlık

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktığında Havza Genelgesi’nde özellikle vurgulanan madde olan halkın protesto ve mitinglerle bu işgallere karşı çıkma durumu sorulmuştur.

9. Soru: Milli Mücadele

Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi ile ilgili olan bu soru Boğazlar ve Doğu Trakya’da mücadeleye devam edilmesiyle ilgili sorulmuştur.

10. Soru: Atatürkçülük, Türk İlke ve İnkılapları

Halkçılık ilkesi ile bağlantılı olan Soyadı Kanunu’nun tamamlayıcısı olan lakap ve ünvanların kaldırılması sorulmuştur.

 

2024 AYT Coğrafya

SOS-1 bölümünde coğrafya soruları, “Sanayi ve Göç İlişkisi, Nüfus, Kanal ve Boğazlar, Çevre ve Toplum, Kültür Bölgeleri” başlıklarından gelmiştir. Sorular ağırlıklı olarak grafik okuma ve yorumlama ile harita okuryazarlığını sorgulamaktadır. Soruların zorluk derecesi geçen yıllara oranla orta seviyede ve kolaya yakın formatta olmuştur. Özellikle 11. sınıf “Çevre ve Toplum” ünitesinden gelen coğrafya soruları SOS-1’in en kolay soru kalıplarını oluşturmuştur. Kültür bölgelerinin ve kanal-boğaz konusunun harita üzerinden sorgulanması öğrencinin hem ezber kuvvetinin ölçülmesini hem de harita okuryazarlığını sorgulamada ön plana çıkmıştır.

SOS-2 bölümünde ise coğrafya soruları, “Biyoçeşitlilik, Ekstrem Olay, İlk Kültür Merkezleri, Doğal Kaynaklar, Şehirlerin Etki Alanları, Bölgesel Kalkınma Projeleri, Küresel Ticaret, Kanal ve Boğazlar”dan gelmiştir. Sorularda ağırlıklı olarak harita okuryazarlığı sorgulanmış ve bilgi, çıkarıma dayalı soru kalıplarına ağırlık verilmiştir. Özellikle sorularda güncel eğilimlere yer verilmesi öğrencinin coğrafi bilgi birikimlerini kullanmasını sağlamış, analitik düşünme yeteneğini ön plana çıkarması soruların önemini daha da artırmıştır. SOS-2’de en ağır soru kalıbı Türkiye’deki biyoçeşitlilik sorusu olmuştur. Öğrenciden hem harita bilgisi hem de bilgiyi kullanma becerisini sergilemesi istenmiştir. Soruların zorluk derecesi kolay ve orta seviyede olmuştur.

Soru kalıpları göstermiştir ki AYT coğrafyada başarılı olmak için düzenli çalışma ve belirli aralıklarla tekrar yapmak gerekmektedir.

ERA Koleji olarak okul içerisinde yapmış olduğumuz branş bazlı çalışmalar ve denemeler, öğrencilerimizin AYT oturumundaki başarısında etkili olmuştur.

AYT kısmında sorular 11 ve 12. sınıf ünite kazanımlarından elde edilmiştir. Soru kalıpları MEB müfredatına uygundur .

 

2024 AYT Matematik

2024 AYT matematik soruları genel anlamda orta zor seviyededir. 

2023 AYT sınavı ile kıyaslandığında çok daha zor sorular mevcuttur. Bir kaç yıldır sorulmayan soru tarzları bu sene tekrar sorulmuştur.

İlk 15 soru içerisinde fonksiyon konusu ile ilgili sorular orta-zor diğer sorular ise orta seviyededir.

16 – 20 arasındaki sorular zor seviyededir. Limit, türev ve integral konularında yoğunluklu grafik kullanılmıştır. Özellikle bu konuların soruları 2023 AYT sınavına kıyasla farklı ve zordur.

27 – 31 arasındaki sorular trigonometri soruları kolay - orta seviyede olup sınav geneli için rahatlatıcı sorular olmuştur. Geometri soruları geçmiş senelerdeki sorular ile aynı düzeydedir.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp