Era Koleji - Eğitim Modeli
ERA Koleji TYT Değerlendirmesi
10.06.2024
Era Koleji - Blog Detay

BRANŞ KOORDİNATÖRLERİ TYT DEĞERLENDİRMELERİ

2024 TYT Felsefe
Geçmiş birkaç yıla oranla soruların kavrama düzeyi daha yüksektir. Felsefe paragraf sorularının öğrenciler için oldukça kafa karıştırıcı olduğu söylenebilir.

 

2024 TYT Kimya
Konular beklendiği gibi, temel kazanımlara uygun çıkmıştır. Sorular, öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeydeydi. Birkaç yıldır soru görmediğimiz “Atom Modelleri” konusundan da soru gelmiştir.

 

2024 TYT Biyoloji

Sorular, MEB müfredatı kazanımlarına uygundur. 6 biyoloji sorusunun 3 tanesi 9. sınıf, 3 tanesi ise 10. sınıf konularını içermektedir. Genel olarak sorular, bilgi ağırlıklı olmakla birlikte şekil yorumlama becerisini de sorgulamaktadır. Sınavda kolay ve orta düzey sorular yer almaktadır. Sonuç olarak 2024 TYT Biyoloji soruları, temel biyoloji bilgisine hâkim ve düzenli ders çalışan her adayın yapabileceği düzeydedir.

 

2024 TYT Türkçe

Türkçe sorularında ayırt edicilik anlam sorularıyla sağlanmıştır.  Önceki yıllara göre daha kısa olan paragraf sorularının yine ayırt edici sorular olduğu görülmüştür. Dil bilgisi soruları kolay sorulardan oluşturulmuştur. Cümlede anlam ünitesinden dört soru, sözcükte anlam ünitesinden dört soru ve paragrafta anlam başlığından yirmi altı soru sorulmuştur. Dil bilgisinden cümlenin öğeleri, cümle türleri, tamlamalar, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden soru gelmiştir.

 

2024 TYT Fizik

Sorular MEB müfredatı ile uyumluluk göstermektedir. Sorulardan 3 tanesi 9. sınıf konularından, 4 tanesi 10. sınıf konularından sorulmuştur. Sorular genelde işlem içermeyen ancak yorum yapmayı gerektiren sorulardır.

 

2024 TYT Tarih

Sorular, 9, 10, 11 ve 12. sınıf müfredatlarından okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini ölçen sorulardır. Zorluk seviyesi orta düzeydedir.

1. Soru: İlk ve Orta Çağ’larda Türk Dünyası

Avrupa Hun Devleti Atilla Dönemi ile ilgili bu soruda Roma ile ilişkileri ve yapılan Anatolios Antlaşması’nın maddeleri verilmiş ve bunların yorumlanması istenmiştir.

2. Soru: Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si 

I.Alaeddin Keykubat Dönemi’nde yapılan Yassıçemen Savaşı’nda Selçuklu Devleti’nin savaştığı devlet sorulmuştur.

3. Soru: Osmanlı Devleti’nde Arayış Yılları

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde İran ile yapılan Ferhat Paşa ve Nasuh Paşa Antlaşmalarının maddeleri verilmiş ve yorum yapılması istenmiştir.

4. Soru: Millî Mücadele Dönemi

İzmir’in işgaline karşı yapılan Millî Mücadele‘ye yönelik faaliyetlerin yorumlanması ile ilgili fetva örneği ve yorumlanması istenmiştir.

5. Soru: TBMM’nin Açılması (Millî Mücadele) – Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

TBMM’nin açılmasıyla ve Lozan Antlaşması öncesi yapılan tek yenilik olan “Saltanatın Kaldırılması” sorulmuştur.

 

2024 TYT Coğrafya

Soruları iki başlık altında değerlendirebiliriz.

Birincisi, coğrafya sorularının geçen yıla oranla konu dağılımındaki benzerliği ve değişikliği ile soruların zorluk derecesinin incelenmesidir.

2023 TYT COĞRAFYA SORULARININ KONU DAĞILIMI

  • İklim Bilgisi
  • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
  • Nüfus Bilgisi
  • Bölge ve Türleri
  • Afetler ve Türleri

2024 TYT COĞRAFYA SORULARININ KONU DAĞILIMI

  • Atmosfer ve Etkileri
  • Türkiye Bitki Örtüsü
  • Nüfus Bilgisi
  • Afetler ve Türleri
  • Bölge ve Türleri

 

Konu dağılımı değerlendirildiğinde iki yılda da ÖSYM tarafından birkaç başlık dışında aynı konulardan soru sorulduğu görülmektedir. Aralarındaki en önemli fark ise her yıl iklim grafiği ve özelliği ile ilgili soru sorulurken, 2024’te bu format es geçilmiştir. Onun yerine atmosferin etkisi sorgulanmıştır. Ayrıca Türkiye bitki örtüsünün bir yükselti basamağı boyunca değişimine dikkat ederek harita üzerinde nerede görülebileceğini sorgulaması, Türkiye’deki afet durumunu yerel ölçekte sorgulaması bu yılın en eleyici soruları olarak ön plana çıkmıştır.

İki yıl arasındaki zorluk derecesi kıyaslandığında 2023 TYT coğrafya soruları yoruma açık, kolay ve orta zor seviyesindeyken, 2024 TYT coğrafya soruları kolay, orta zor ve zor derecesinde hazırlanıp sorulmuş ve geçen yıla oranla zorluk derecesi oldukça yüksektir. Zorluk derecesini artıran en önemli faktör bilgi ağırlıklı sorulara yer verilmesidir.

İkincisi, coğrafya sorularının öğrencide hangi beceriyi sorguladığı ve ERA Koleji olarak öğrencilerimizin bu formata hazır olup olmadığı ile ilgilidir.

2024 TYT coğrafya soruları öğrencinin harita okuma becerisini ve grafik yorumlama okuryazarlığını sorgulamıştır. Sorular öğrencinin ezber kabiliyetini ölçtüğü gibi bilgi tecrübesini de ölçerek bu bilgileri analitik bir perspektif ile yorumlama ve uygulama yeteneğine dikkat çekmiştir.

ERA Koleji olarak öğrencilerimizden gelen dönütleri ve yapmış oldukları netleri değerlendirdiğimizde okul olarak doğru kaynaklar üzerinden öğrencilerimizi çalıştırdığımızı ve doğru öğretim yöntemleri ile öğrencilerimizi hazırladığımızı görüyoruz ve bu sürecin sonunda başarıya ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

 

2024 TYT Matematik

Soruları genel hatları ile orta - kolay seviyededir.

2023 TYT sınavı ile kıyaslandığında biraz daha zor bir sınav olmakla beraber kendi içerisinde zor bir sınav değildir.

Sorularda 16. soru hariç okuma anlamada problem oluşturacak bir dil kullanılmamıştır. 16. soruda soru kalıbı aşağıdakilerden hangisi olabilir şeklinde düzenlenmesi durumunda daha doğru bir anlatım olacaktır.

Sınav içerisinde problemler konusu ile ilgili sorular diğer sorulara kıyasla daha fazla eleyici nitelik taşımaktadır.

Geometri soruları (31 - 40) geçmiş senelerdeki sorular ile aynı düzeyde ve kolay seviyeli sorulardır.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp