Era Koleji - Eğitim Modeli
Geleceğin Meslekleri Seni Çağırıyor
19.09.2022
Geleceğin Meslekleri Seni Çağırıyor Era Koleji - Blog Detay

Geleceğin meslekleri,

İnsanlık tarihine baktığımızda son 100 yılda meydana gelen teknolojik gelişmelerin, geri kalan bütün tarihsel süreçtekinden fazla olduğunu görmekteyiz. Bu durum da hayatın tüm alanlarında kendisini değişim / dönüşüm olarak göstermektedir.

Bugün, Sanayi 4.0 olarak adlandırılan ve özellikle yapay zekâ, otonom robotlar, büyük veri, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri, siber güvenlik, bulut bilişim gibi teknolojiler vasıtasıyla sanayiden tarıma, bankacılıktan sağlığa, ulaşımdan kamu hizmetlerine kadar hayatın tüm alanlarında değişim / dönüşüm süreçleri hız kazanmıştır.

Geleceğin meslek sahibi olacak olan bugünün öğrencileri, kazanacakları bilgi ve beceriler doğrultusunda sadece kendilerinin değil, ülkelerinin ve dünyanın da geleceğini inşa edeceklerdir. Bu bakımdan şimdiden öğrencilerin farkındalık seviyelerinin arttırılması ve onların yeteneklerine göre yönlendirilmesi önemlidir. McKinsey tarafından hazırlanmış hazırlanan raporda bu konu ile ilgili 2030 itibari ile dünyada 400 - 800 milyon kişinin işini kaybedebileceği, bunlardan 75 - 375 milyon kişinin yeni beceriler kazanarak farklı işler yapacaklarından söz edilmektedir. Ayrıca yine raporda işini kaybedenlere karşın 900 milyon insan için yeni iş olanakları olacağından bahsedilmektedir. Dolayısıyla kendini yenileyenler ve kendi yetkinliklerini geliştirenler dönüşüm süreçlerine uyum sağlayacak hatta avantajlı çıkacaklarıdır.

Tüm bu gelişim ve dönüşümler gerçekleşirken çalışma biçimlerinin de dönüşümü hızla gerçekleşmektedir. Özellikle pandemi koşullarının tüm dünyaya öğretmiş olduğu uzaktan çalışma biçimlerinin de hızla yaygınlaşması ve sadece pandemi ile sınırlı kalmayıp kalıcı ve etkili hale gelmesi bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Beden yoğunluklu işler yerine zihin yoğunluklu işlerin artması ve kişilerin kendilerini geliştirmelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

ERA Kolejleri olarak sizlerle bir yazı dizisi halinde geleceğin mesleklerini ve geleceğin yetkinliklerini birlikte inceleyeceğiz gelişen dünyaya ait 21. Yüzyıl becerilerini edinmiş ortaokul ve lise öğrencileri yetiştrirmek adına hareket edeğiz.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp
Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım