Era Koleji - Eğitim Modeli
Geleceğin Mesleklerini Tanıyalım / Yapay Zeka Sistem Analisti
15.09.2022
Geleceğin Mesleklerini Tanıyalım / Yapay Zeka Sistem Analisti Era Koleji - Blog Detay

Yapay Zeka Sistem Analisti

Dünyada dijitalleşmenin hız kazandığı çağımızda Türkiye, yapay zeka ve dijital dönüşüm alanında 30 mesleğin standartını belirleyerek bu alanlarda standart belirleyen ilk ülke oldu. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından geleneksel ve yaygın mesleklerin yanında geleceğin meslekleri olarak da adlandırılan bu meslek gruplarının standartlarının belirlenmesi Türkiye'nin gelecekte önemli bir konuma sahip olması açısından çok önem arz ediyor. Türkiye'nin yapay zeka ve dijital dönüşüm alanlarında nitelikli insan kaynağına sahip olması için ilgili meslekleri belirleyen Kurum, bu kapsamda son olarak "Yapay zeka sistem analisti", "Yapay zeka programcısı", "Blok zinciri analisti", "Bulut bilişim analisti" ve "Gömülü sistem geliştiricisi" mesleklerinin standartlarını hazırladı.

Bu yazımızda YAPAY ZEKA SİSTEM ANALİSTİ kavramına ve bu mesleği icra edecek kişilerin niteliklerine bir göz atıp, geleceğin iş insanları olan şimdinin öğrencilerine bu meslek hakkında bilgiler vermek istedik.

Yapay Zeka Sistem Analisti, yapay zeka geliştirme projesinin ön hazırlığını yapan, yapay zeka sistem modeline katkı sağlayan, sistemin uygulama ortamına uygunluğunu test ederek dokümantasyon hazılayan, sistem iyileştirme ve güncelleme çalışmaları yapan ve mesleki gelişim çalışmalarını yürüten nitelikli kişilerdir. Yapay Zeka Sistem Analisti, Yapay Zeka Programcısı ve Yazılım Geliştiriler ve konu ile ilgili diğer birimlerle sürekli irtibat halinde olarak projenin sağlıklı gelişmesi ve işlemesini sağlar.

MYK tarafından hazırlanan Yapay Zeka Sistem Analisti görev tanımlarını şu şekilde maddelendirebiliriz.

1. İş Süreçlerinde kalite prosedürlerini uygulamak
2. İş organizasyonu yapmak
3. Yapay zeka geliştirme projesinin ön hazırlığını yapmak
4. Yapay zeka sistem modeline katkı sağlamak
5. Sistemin uygulama ortamına uygunluğunu test ederek dokümantasyon hazırlamak
6. Sistem iyileştirme ve güncelleme çalışmaları yapmak,
7. Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek

Yukarıdaki tanımlara ve görevlere baktığımızda devrimizin ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik mutlaka 21. yüzyıl becerileri dediğimiz becerilerle donanmasının ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Bu becerileri kazanmış olmak bu ve bunun gibi pek çok geleceğin mesleğinde önemli hale gelmiş ve gelecektir. ERA Kolejleri olarak tüm öğrencilerimizin 5G Beşli Gelişim Sistemi içerisinde bu becerilerle donanmasının öneminin farkındayız ve bu gelişimlerinin sağlanması adına çeşitli çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. 

Yapay zeka sistem analistinin kazanmış olması gereken becerileri dilerseniz kısaca özetleyelim. 

A. Yaratıcılık ve Yenilenme: Sürekli gelişen ve dönüşen sosyal yaşam ve dijital dünyada yeniliklere hemen adapte olmak, bunların farkına varmak ve bizzat yenilikler oluşturmak bu meslek grubu için çok önemli olacaktır.
B. Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Bu meslek grubunda iş gereği karmaşık seçimler yapmak, sistemler arasında ilişkiler kurmak, farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümlere üretmeye yönelik sorular belirlemek ve bunları sormak
C. İletişim ve İş Birliği: Birçok farklı takımla etkin çalışabilme becerisi bu mesleği icra edecek kişinin en önemli özelliklerinden olacaktır. Farklı takımları ortak bir amaca yönlendirmeyle verimi en üst düzeyde tutacak ve projelerin kalitesini yükseltecektir.
D. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Okuryazarlığı: Bilginin ekonomik kullanımına yönelik olarak bilgiye erişmek, yönetmek, bütünleştirmek, değerlendirmek üzere dijital teknolojileri, iletişim araçlarını veya ağlarını uygun kullanmak ve bu konuda etik ve yasal bir anlayışa sahip olmak, bu mesleği yapacak kişiyi mesleğinde önemli başarılara ulaştıracaktır.
E. Esneklik ve Uyum: Yapay Zeka Sistem Analistleri iş gereği farklı rol ve sorumlulukları alabilecek şekilde kendilerini geliştirmelidirler. Karmaşı ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışmak ve bu karmaşıklığı sistemli bir şekilde düzene sokmak onların yaptığı işin bir parçası olacaktır.
F. Üretkenlik ve Sorumluluk: İşin zamanında ve kaliteli yapılması için standart ve hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak için titiz - standartlara uygun çalışmaları yapmak

Yapay Zeka Sistem Analisti, gelecekte önemli ve yaygın mesleklerden biri haline gelecektir. Geleceğinin temellerini şimdiden atan milyonlarca gencimiz eğitimleri içerisinde kazandıkları bu becerileri etkin ve verimli kullandıklarında sadece kendilerine değil ülkelerine, dünyaya ve insanlığa da katkı sağlayacaklardır.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp
Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım