Era Koleji - Eğitim Modeli
Mart Ayı Değerimiz
27.02.2023
Mart Ayı Değerimiz Era Koleji - Blog Detay

Öz güven; kişinin kendisine ve hayatına yönelik iyi ve olumlu duygular geliştirmesi, kendine güvenmesi, yeteneklerine inanması, doğrusu ve yanlışıyla kendisiyle barışık olmasıdır. Öz güven; doğuştan gelen bir durum değildir, çocukluktan itibaren ailenin ve çevrenin kişiye olan tutum ve davranışlarıyla birlikte gelişmeye başlar ve hayat boyu devam eder. Mart ayı boyunca ERA Kolejleri olarak çeşitli etkinliklerle bu duyguya farkındalık oluşturmayı ve bu duyguyu pekiştirmeyi amaçlamaktayız.

Öz güven, her ne kadar çocuklukla birlikte gelişmeye başlasa da kişinin kendisini sevmesi ve kendisini tanımasına bağlıdır. Günümüzün zorlu hayat şartları kişinin öz güvenini korumasında önüne zorluklar çıkarabilmektedir. Kişi; bu gerçeği dikkate alarak kendisine güvenmeli, başarısızlığı asla kabul etmemeli, olumlu duygularını her durumda üst seviyede tutmalı ve güçlü yönlerine, becerilerine, başarılarına, iyi ve güzel özelliklerine odaklanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki öz güven; kişiyi hayatı boyunca duygusal yönden etkileyebileceği gibi eğitim, sosyal ve mesleki gelişim yönünden de etkiler. Bu sebeple birey, önce kendini tanımalı, kendi potansiyelini her zaman yüksek tutmalı ve olumsuz durumlardan kaçınmalıdır.

Barrie Davenport’un da dediği gibi “Kendine güvenmek, diğer tüm beceriler gibi öğrenilebilir, uygulanabilir ve geliştirilebilirdir. Bunda bir kez ustalaştığınızda hayatınızdaki her şey iyiye gidecektir.” Gelin, kendimize güvenme konusunda ustalaşalım ve hayatımızda nelerin iyiye ve güzele doğru ilerlediğini, hayatımızın olumlu anlamda değiştiğini hep birlikte görelim.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp
Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım