Era Koleji - Eğitim Modeli
Mayıs Ayı Değerimiz "DÜRÜSTLÜK VE ADALET"
02.05.2023
Mayıs Ayı Değerimiz "DÜRÜSTLÜK VE ADALET" Era Koleji - Blog Detay

DÜRÜSTLÜK VE ADALET

 

Dürüstlük ve adalet kavramları birbiriyle iç içe geçmiş kavramlardır ve dürüstlük, doğrudan adaletle ilgilidir. “Doğruluk; doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranma, dürüstlük.” “Adalet; herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme, doğruluk” olarak tanımlanmaktadır. Mayıs ayı boyunca ERA Kolejleri olarak çeşitli etkinliklerle bu kavramlara farkındalık oluşturmayı ve bu kavramları pekiştirmeyi amaçlamaktayız.

Dürüstlük ve adalet kavramları pek çok kavram ve duyguda olduğu gibi çocuğa aileden aşılanmalıdır. Aile, çocuklara rol model olmalı, bu kavramların temeli ailede atılmalıdır. Ailenin her bireyi sadece sözde değil özde de dürüst ve adaletli olmalıdır. Adil olmak adına ailenin her bireyi için aynı ilkeler geçerli kılınmalıdır. Böylece aile bireyleri arasındaki haksızlık önlenmiş, genel anlamda da toplumdaki her bireyin emeğinin karşılığını almasını sağlanmış olur. Bununla birlikte başkaları tarafından güven uyandırmak ve başkaları tarafından kabul görmek için dürüstlüğün aile içerisinde önemi vurgulanmalıdır. Sonuçları ne olursa olsun gerçeklerin söylenmesi gerektiği, davranışların sorumluluğunu da her şekilde almak gerekliliği üzerinde durulmalıdır.

Birey; ailesinden öğrendiği, gözlemlediği dürüstlük ve adalet kavramlarının öncelikle ne olduğunu anlayabilmeli, dürüst davranışların neler olduğunu ayırt ederek tercihini dürüstlükten yana kullanabilmelidir. Kişi ayrıca her yerde ve her durumda duygu, düşünce ve davranışlarında hak ve hakikati gözetmeli, adaletli olmalıdır.

Millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy; şu dörtlüğünde, sözlerinin yaşadığı gibi, gerçeğe uygun olması gerektiğini söyler ve dürüstlüğe, kendi deyimiyle “Dürüstlük Mesleği”ne vurgu yapar.

“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim

İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim

Şudur benim cihanda en beğendiğim meslek:

Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek”

                Mahatma Ghandi’nin de dediği gibi “Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine adaletli davranıp tek başına kalman iyidir.” Gelin, hep birlikte, her zaman ve her yerde sonuçları ne olursa olsun dürüst olalım ve dürüst davranalım. Varsın bu durum bizi yalnız bıraksın fakat başkalarına karşı küçük düşürmesin ve vicdanımıza karşı sorgulatmak zorunda kalmasın.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp