Era Koleji - Eğitim Modeli
Nisan Ayı Değerimiz
03.05.2023
EMPATİ VE İLETİŞİM Era Koleji - Blog Detay

En uzak mesafe ne Afrika’dır 

Ne Çin, ne Hindistan, 

Ne seyyareler, 

Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan… 

En uzak mesafe; iki kafa arasındaki mesafedir 

Birbirini anlamayan... 

(Can YÜCEL)

 

Kendini duygu ve düşüncede başkasının yerine koyabilme, onu anlayabilme becerisidir empati. İletişim ise iki kişinin duygu, düşünce, bilgi ve becerilerini paylaşarak birbirlerini anlama sürecidir. Bu tanımlardan hareketle doğru bir iletişim kurma yolunda empati oldukça önemlidir. Nisan ayı boyunca ERA Kolejleri olarak çeşitli etkinliklerle bu duyguya farkındalık oluşturmayı ve bu duyguyu pekiştirmeyi amaçlamaktayız.

Çağımızın getirdiği pek çok sorundan biri de yanlış iletişim yani iletişimsizliktir. Karşımızdakini dinlememek, dinlemeden yargılamak günümüz insanının yaptığı en büyük yanlışlardandır. Başarılı bir iletişim kurabilmek için empati şarttır. Bunun için empatinin 3 aşamada meydana geldiğini söyleyebiliriz:

 

* Birinci Aşama: Olayları karşımızdaki gibi algılamaya çalışmak 

* İkinci Aşama: Karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlamak 

* Üçüncü Aşama: Kendisini anladığımızı karşımızdakine sözlerimizle, ses tonumuzla ve beden dilimizle ifade etmek. Yapılan araştırmalar sözle iletişimin %7, ses ve beden diliyle yapılan iletişimin %93 oranında etkili olduğunu göstermektedir.

Aslında her birey empati yeteneğine sahiptir fakat bireyin bu yeteneğini ne kadar kullandığı önemlidir. Eğer bir insanı anlamak istiyorsak dünyaya onun bakış açısıyla bakmalı, olayları onun gibi algılamaya ve yaşamaya çalışmalıyız. Bu şekilde empati kurarak benmerkezcilikten uzaklaşır ve duyarlı bir insan oluruz. Karşımızdakiyle daha iyi iletişim sağlar ve sosyal ilişkilerde de başarıyı yakalarız.

Lev Tolstoy’un da dediği gibi “İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır. Başkasının acısını duyabiliyorsa insandır.” Gelin, hep birlikte dünyada görmeyi istediğimiz şeyin kendisi olalım. Bunun için de karşımızdakini yargılamadan, onun yerinde kendimiz varmış gibi düşünelim ve onu doğru anlayalım. Bize nasıl davranılmasını istiyorsak biz de karşımızdakine öyle davranalım fakat ilk iyi davranışı biz yapalım.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp