Era Koleji - Eğitim Modeli
Okulda Uyum Süreci ile İlgili Uzmanlarımızdan Öneriler
30.09.2022
Okulda Uyum Süreci ile İlgili Uzmanlarımızdan Öneriler Era Koleji - Blog Detay

Çocuklar için okula başlama süreci hayatlarındaki en önemli ortam değişikliğidir. Okul artık onlar için yeni bir hayatın başlangıcı olur. Çocuklar yeni hayatlarında daha fazla sorumluluğa sahip olurlar, sosyalleşmeye başlarlar. Bu süreçte yeniliklerin korkutucu olabileceği unutulmamalıdır. Yeni ortama uyum sağlayabilmenin en kolay yanı olumlu tecrübeler edinmektir. Çocuklar okula başladıklarından itibaren yeni tecrübelerle karşılaşır. Bu tecrübeler ileri yaşlarda elde edeceği başarılara etki eder. Bu sebeple, okul ile ilgili ilk kazanımlar çok önemlidir. 

 

Okula başlama sürecinin yeni bir başlangıç sayılmasının asıl sebebi öğrencilerin alıştıkları aile ortamından çıkarak onlar için yabancı bir ortama girmelerinden kaynaklanır. Çocukların benlikleri, evlerinde öğrendikleri bilgiler ve edindikleri tecrübelerle oluşur. Öğrenciler, aile ortamında edindikler bu benlikleri ile okulda bulunurlar. Şimdiye kadarki edinimleri ile uyumlu bir okul ortamıyla karşılaşırlarsa uyum sağlamaları daha kolay olur. Bizlere düşen, öğrenciler için önemli olan okula başlama sürecini kolaylaştırıcı bazı adımlar atmaktır.

 

Öğrencilerin okula uyum sürecine etki eden faktörlerin başında öğretmenler, akran ilişkileri, okulun fiziki yapısı ve tabiki ebeveyn tutumları yer alır. Era Kolejleri olarak okula uyum sağlama sürecinin öneminin farkındayız. Bu sürecin kolay ve güzel geçebilmesi adına öğretmenlerimizle beraber hareket ediyoruz. Küçük yaş grubu öğrencilerimizin okulu güzel bir yer olarak görebilmesi için sınıfları süslüyor, etkinlikler yapıyoruz. Etkinliklerde öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına önem veriyoruz. Bunun yanı sıra uygun yaş gruplarına seminerler düzenliyoruz. Öğrencilerimizi her yönden takip ediyoruz. 

Okula uyum sağlama, öğrencilerin olduğu gibi ebeveynlerin de içinde bulunduğu bir süreçtir. Aileler, çocuklarının okula karşı beklenti ve düşünceleri üzerinde büyük etkiye sahiptir. Okul hakkında olumlu konuşmaların geçtiği evlerin çocukları okullarını daha çok seviyor. Sevilen bir ortama uyum sağlamakta daha kolay oluyor. Ebeveynler çocuklarına yeterli ilgiyi göstermelidir. Okula başlayacak olan öğrencinin almadığı ilgi ile kolay bir uyum sağlaması beklenemez. Bu yönden veliler az ilgi gösterip fazla beklentiye girmediklerinden emin olmalılar. Çocuklar, ailelerinin eserleridir. Bu eserler karşılaşılan tutumlar ile meydana gelir. Olumlumlu tutumlar olduğu gibi olumsuz tutumlar da vardır. 

Mutlaka kaçınılması gereken 3 tutum…

 

1. Baskılayıcı Tutum: Bu tutumu uygulayan ailelerde ceza kavramı çok yaygındır. Ancak ceza davranışın uygulanmasına engel olmaktan çok cezayı uygulayan kişiden kaçınmayı sağlar. Baskılayıcı davranışlar boyun eğdirici yapıdadır. Buna maruz kalan çocuklar 2 şekilde ortaya çıkar; 

Birincisi, Özgüveni düşük, kendini savunamayan çocuklar 

İkincisi, İsyankar, kavgacı ve uyumsuz çocuklar.

2. Fazla Verici Tutum: Çok rahat bir aile ortamında büyüyen bu çocukların her istedikleri anne-babaları tarafından karşılanır, çocuklar “hayır” kelimesiyle neredeyse hiç karşılaşmazlar. Bunun sonucunda çocuklar;

Kurallara uymayı bilmeyen, çevresinin kendisine uymasını bekleyen bir yapıya sahip olurlar.

3. Aşırı Korumacı Tutum: Aileler çocuklarından istekte bulunmaz, gerekli davranışı kendileri sağlarlar. Aşırı korunmuş büyüyen çocuklar;

Ailelerine fazla bağımlı, kendi işlerini halletmekte zorlanan, özgüveni düşük bireyler haline gelir.

Aileler nasıl bir tutuma sahip olmalı?

Sağlıklı olan, Demokratik Tutumdur. Bu yapıdaki aileler kurallara sahiptir, kuralların nedenleri çocuklar tarafından bilinir. Anne-babalar çocuklarının da haklara ve isteklere sahip olduğunun farkında olurlar. Sevgi ve saygı ön planda olur. Dengeli ve tutarlı davranışlar gösterilir.

Aile tarafından gösterilen tutumlar öğrencinin okula uyum sürecini etkilediği gibi yetişkinlik dönemine de büyük etki eder. Bireyin hayata bakış açısı çocukluk döneminde şekillenir. Sınır tanımayan, bencil, özgüvensiz vb. olumsuzluklara sahip bir birey olarak hayata atılmaması ailelerin elinde. Tutumlar, çocuğun karakterini etkilediği gibi bilişsel gelişimini de etkiler. Yani ebeveyn tutumları öğrencinin akademik başarısı ile ilişkiye sahiptir. Okula uyum süreci çocuklar için birçok yönden gelişimi içerir. Era kolejleri olarak bu sürece rehberlik ediyoruz. Öğrencilerin takipleri sağlandığı gibi ailelerin de özel isteği üzerine rehberlik servisi ile öğrencilerimizi buluşturuyoruz. Geleceğe her yönden hazır bireylerin yetişmesine katkı sağlamak bizler için önemli bir değer.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp
Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım