Era Koleji - Eğitim Modeli
ERA Kolejinde Danışmanlık
Tecrübeli danışman öğretmenle motivasyon, güçlü sosyal ilişkiler, girişkenlik, başarı ve devamlılık... Era Koleji - Eğitim Modeli

ERA Kolejinde her öğrencinin bir danışman öğretmeni vardır. Bu öğretmen öğrencinin dersine girdiği öğretmenler arasından belirlenir. Danışman öğretmen; öğrencilerimizin derslerdeki gelişimini, motivasyonunu, devam ve devamsızlığını takip eder, başarılarının artmasına yardımcı olur, öğretmenleri, arkadaşları, aile ile ilişkileri ve sosyal yaşantılarını tanır, öğrencilerimizin gereksinimi olan durumlarda onlara destek verir.

 

Öğrencilerinin başta akademik olmak üzere sosyal, psikolojik, zihinsel ve fiziksel gelişimlerini yakından takip eder.

Öğrencilerinin talepleri doğrultusunda bireysel ders çalışma programları hazırlar ve takibini yapar.

 Öğrencilerinin girdiği sınavların sonuçlarını inceler ve öğrencilerine geri dönüş sağlar.

Öğrencilerini okul ortamında gözlemler.

Öğrencilerinin motivasyonunu artırmak için sosyal etkinlikler düzenler.

Her dönem en az bir defa olmak üzere veli toplantısı yapar.

Periyodik olarak velileri arayarak çocuklarının genel durumu hakkında bilgiler verir. Bu süre içerisinde öğrenci sınava girmiş ise sınav sonuçlarını veliye aktarır.

Öğrencinin devamsızlık yapması durumunda velisini arayarak bilgilendirir.

Haftalık ödev programının veli ve öğrenciye ulaşmasını sağlar.

Diğer branş öğretmenlerinden belirli periyotlarla danışmalık yaptığı öğrenciler hakkında bilgiler edinir.

Gerekli gördüğü durumlarda öğrenci ve veli ile iletişime geçer.

Her hafta düzenli olarak yapılan rehberlik dersinde öğrencilerine sınav kaygısı, stres ile baş etme, sınavda zamanı etkin kullanma, verimli ders çalışma, gelecekteki meslek seçimleri vb. konularda bilgilendirmeler yapar.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp