Era Anaokul
Mizaç Merkezli Eğitim
Bir çocuğun hayata gelirken beraberinde bulunan temel psikolojik özelliklerine mizaç denir. Era Koleji - Eğitim Modeli

Bir çocuğun hayata gelirken beraberinde bulunan temel psikolojik özelliklerine mizaç denir. Bir tohuma benzetebileceğimiz mizaç özelliklerinin tam olarak bilinmesi ve buna uygun eğitim çalışmalarının yapılması gelişim için çok değerlidir. Mizacının potansiyel kabiliyetlerinin ve potansiyel risklerinin fark edilerek eğitim yapılması çocuğun kendini gerçekleştirme sürecini hızlandırır ve kolaylaştır. Bu yüzden her birini ayrı bir tohum gibi düşünebileceğimiz çocukların hangi tohum özelliklerini taşıdığını bilmek, öğrenmenin kalitesine pozitif bir katkı sağlayacaktır. Mizaçları bilmek bize elmayı kiraz yapmaya çalışmak yerine en iyi elma, en iyi kiraz, en iyi portakal ağaçlarını yetiştirebilmenin imkânını sunacaktır. Eğitim sürecinin merkezinde olan konu rehberlik hizmetleridir. Mizaca uygun olarak yapılan bir rehberlik öğrenmede kalıcı ve sürdürülebilir bir etki oluşturacaktır.

ERA Kolejleri olarak, Mizaç Merkezli Eğitim Modeli ile tüm öğrencilerimize mizaç testleri uygulamakta ve mizaç raporları oluşturmaktayız. Rehberlik Birimimiz, yıl boyunca öğrencilerimizin mizacına özgü, kabiliyetlerini geliştirici etkinler uygulayarak, workshoplar düzenlemektedir. Ayrıca okulda uyguladığımız mizaç merkezli eğitim modelinin, aile içi iletişimde de uygulanması için aile bilgilendirme seminerleri yaparak, verdiğimiz eğitimi desteklemekteyiz. Mizaç Merkezli Eğitim Modeliyle amacımız; öğrencilerimizin mizaç tipini bilmek, onların davranış ve tutumlarının altında yatan istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaktır. Böylece öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına cevap verebilen ve kendi potansiyellerini ortaya koyabilecekleri gerçek bir öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının benimsenmesi mümkün olur.

Niçin Farklıyız?

Yapılan bilimsel gözlem ve araştırmalar çocukların doğumdan itibaren gözlemlenebilen farklılıklarına dikkat çekmiştir. Birçok çevre şartının aynı olmasına rağmen çocukların farklı gelişim ve algılama sebebi mizaç yapısındaki farklılıktır. Mizaç: Bireyin varoluşuyla başlayan ve yaşam boyu değişmeden devam eden kendine has algılama ve gerçekleşme eğilimlerinin bütünüdür. Kişilik: Değişmeyen mizaç yapısı ile değişkenlik gösteren dış şartların etkileşimi sonucu ortaya çıkan bireysel tavrın bütününe kişilik denir. Karakter: Kişilik özellikleri içinden oturmuş, belirginleşmiş, süreklilik gösteren, kararlı olarak tekrar edenler karakteri oluşturur.

Kaç Mizaç Tipi Var?

Enneagram metodolojisi dokuz farklı mizaç tipini tanımlayarak, bu mizaçların varlığını ve özelliklerini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu tanımlamalar çerçevesinde çocukların mizaç tipini bilmek; onların davranış ve tutumlarının altında yatan istek, ihtiyaç ve beklentileri bilmemizi sağlar. Kısaca mizaçların genel özellikleri;

TİP 1 mizacındaki çocuklar; doğruya odaklı, kontrollü, kuralcı ve ciddidir.

TİP 2 mizacındaki çocuklar; yardımsever, arkadaş canlısı, sıcakkanlı ve oldukça duygusaldır.

TİP 3 mizacındaki çocuklar; başarıya odaklı, rekabetçi ve hırslı bir yapıya sahiptir.

TİP 4 mizacındaki çocuklar; hassas, kolay incinen, özgün ve bireyselliğine düşkündür.

TİP 5 mizacındaki çocuklar; bilgiye karşı meraklı, gözlemci, içe dönük ve akılcıdır.

TİP 6 mizacındaki çocuklar; temkinli, zarardan kaçınan ve güven odağı arayan bir yapıya sahiptir.

TİP 7 mizacındaki çocuklar; yeniliği seven, hareketli, keyfine düşkün ve meraklıdır.

TİP 8 mizacındaki çocuklar; cesur, güçlü, kendine güvenen ve hakimiyet kuran bir yapıdadır.

TİP 9 mizacındaki çocuklar; kendi halinde, uyumlu, yumuşak huylu ve sakindir.

Çocuğunuzun Mizaç Tipini Bilmek Ne İşimize Yarar?

Enneagram metodolojisi dokuz farklı mizaç tipini tanımlayarak, bu mizaçların varlığını ve özelliklerini çok net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu tanımlamalar çerçevesinde çocukların mizaç tipini bilmek; onların davranış ve tutumlarının altında yatan istek, ihtiyaç ve beklentileri bilmemizi sağlar. Kısaca mizaçların genel özellikleri;

TİP 1 mizacındaki çocuklar; doğruya odaklı, kontrollü, kuralcı ve ciddidir.

TİP 2 mizacındaki çocuklar; yardımsever, arkadaş canlısı, sıcakkanlı ve oldukça duygusaldır.

TİP 3 mizacındaki çocuklar; başarıya odaklı, rekabetçi ve hırslı bir yapıya sahiptir.

TİP 4 mizacındaki çocuklar; hassas, kolay incinen, özgün ve bireyselliğine düşkündür.

TİP 5 mizacındaki çocuklar; bilgiye karşı meraklı, gözlemci, içe dönük ve akılcıdır.

TİP 6 mizacındaki çocuklar; temkinli, zarardan kaçınan ve güven odağı arayan bir yapıya sahiptir.

TİP 7 mizacındaki çocuklar; yeniliği seven, hareketli, keyfine düşkün ve meraklıdır.

TİP 8 mizacındaki çocuklar; cesur, güçlü, kendine güvenen ve hakimiyet kuran bir yapıdadır.

TİP 9 mizacındaki çocuklar; kendi halinde, uyumlu, yumuşak huylu ve sakindir.

Avantajları için;
sizi hemen
arayalım!

Era Kolejleri form
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri tanıtım
Era Kolejleri Whatsapp